Skjermbilde 2017-11-15 kl. 00.00.21

Hjelper naboene til å klage på Fjord Motorpark

MOTORPARK: Geir Willy Haldorsen er bare en av mange naboer til Fjord Motorpark som frykter at støy skal bli en del av den nye hverdagen hvis Motorparken blir etablert på Helganes. Tirsdag skrev han under på papirene som viser at han klager på saksbehandlingen i Karmøy kommune i forbindelse med etableringen av Fjord Motorpark.

– Vi sliter allerede med støy slik trafikken er i dag. Det er klart at i et fremtidig anlegg vil støyen bli vesentlig høyere. Vi har ikke bosatt oss her for å plages av bråk, men for å ha det stille og rolig rundt oss, sier Haldorsen.

Fra et kontor på ved senteret på Veldetun hjelper nabogruppen denne uken alle som ønsker å sende inn en klagesak til Karmøy kommune. 

Foreløpig dreier saken seg om en ren eksproprieringvedtak og kun de som får deler av eiendommen sin ekspropriert er foreløpig part i saken.

Nabogruppen mener imidlertid at det er funnet feil i den nye støyanalysen og at beslutningen rundt etableringen av Motorparken dermed er tatt på feil grunnlag. Hvis det er tilfellet er alle som faller innenfor den nye støysonen part i saken, og ikke bare de som får eiendommer ekspropriert.

Det vil igjen gi naboene muligheten klage på saksbehandlingen til Karmøy kommune i forbindelse med Fjord Motorpark.

– Saken er kompleks og vi ønsker å hjelp folk med å svare på spørsmål de måtte ha om dette, og hjelpe dem videre i en eventuell klagesak, sier Marit Hauge Sanson fra Nabogruppen.

Klagefristen til kommunen går ut på fredag.

Se hele reportasjen i videovinduet over.