Helse Fonna

Vil fjerne kreftkirurgi fra sykehusene i Haugesund og Stavanger

Ekspertgrupper som Kreftregisteret bruker vil fjerne kirurgi fra flere lokalsykehus fordi de ikke opererer mange nok pasienter.

HELSE: De siste årene er kreftbehandlingen i Norge blitt kraftig sentralisert. Nå  stilles det krav til hvor mange pasienter sykehusene må operere for å sikre god kvalitet i kreftbehandlingen. Flere lokale sykehus tilfredsstiller ikke disse kravene.

– Det er opp til de regionale helseforetakene å avgjøre hva slags behandling de vil ha på sine sykehus. Vi forventer likevel at de vurderer tilbakemeldingen fra ekspertene, sier Liv Marit Dørum, som er koordinator for kvalitetsregistrene til Kreftregisteret, til NRK.

I år 2000 ble 38 prosent av brystkreft-operasjonene utført ved store sykehus, det vil si sykehus som opererer flere enn 100 pasienter i året. I dag er tallet 90 prosent.

– Brystkreftkirurgien blir stadig mer spesialisert. Den faglige utviklingen går raskt. Vi trenger derfor robuste, tverrfaglige team og mange nok spesialister. De gjør en utmerket jobb på de mindre sykehusene, men de sliter med bemanningen og rekrutteringen, sier seksjonsleder Ellen Schlichting ved Oslo Universitetssykehus til NRK.

Schlichting ønsker å redusere tallet på sykehus som driver med brystkreft-kirurgi fra dagens 20 til rundt 10. Også for andre store kreftformer som lungekreft, prostatakreft og tykktarmskreft er det flere sykehus som ikke opererer mange nok pasienter.