Siste:

Arkivfoto

– Viktig at innbyggerne ser at dugnaden har gitt resultater

Det nøkterne budsjettforslaget kom ikke uventet på Arbeiderpartiet, men gleden over at Vardafjell sykehjem blir ferdig som planlagt overskygger de fortsatt trange tidene.

HAUGESUND: Arbeiderpartiet og Arne-Christian Mohn ser ingen store overraskelser i rådmannens budsjettforslag.

– Det er som forventet. Vi vet at det blir stramt framover,  men nå gleder vi oss veldig over at Vardafjell sykehjem blir ferdig som planlagt. Så har vi ønsket å satse på skole, og det gjør vi nå både med Haraldsvang og Brakahaug. Det er vi også veldig fornøyd med.

Mohn trekker også fram utredningen som er planlagt innen helse, omsorg og skole, for å se på framtidens måte å organisere virksomhetene på. Den er det nå  satt av penger til.

– Regjeringen har tydelig sagt at vi får mindre handlingsrom framover, da må vi finne de smarte løsningene. 

Mohn noterer seg også at sentrumssatsingen blir videreført. 

–Det er vi i koalisjonen glade for. Vi ser endringer i sentrum, og det vil vi ha mer av.

– Det er viktig at innbyggerne ser  at det skjer noe, at den innsatsen og dugnaden de har gjort gir resultater.

– Hvor mange justeringer tror du det kommer?  For dere vil vel ikke signere for alt her?

– Det er stramt, men de store endringene kommer nok ikke. Vi har hatt tett dialog hele vegen, og administrasjonen og koalisjonen er samstemte på veldig mye.