Siste:

FORNØYD MED BUDSJETTFORSLAGET: Haugesund Høyre og Harald Larssen Lønning synes rådmannens budsjett er et godt utgangspunkt for 2018.
FORNØYD MED BUDSJETTFORSLAGET: Haugesund Høyre og Harald Larssen Lønning synes rådmannens budsjett er et godt utgangspunkt for 2018.
Arkivfoto

– Et godt utgangspunkt for 2018

Haugesund Høyre ser på rådmannens forslag til budsjett som et godt utgangspunkt for 2018.

HAUGESUND: Høyre trekker spesielt fram rådmannen satser på digitalisering med datamaskin til alle elever, interkommunalt IKT samarbeid, velferdsteknologi og fokus på digitalisering og effektivisering i kommunen.

– Det blir stramt i årene fremover, men vi ser likevel en satsing for å være med i tiden med digitalisering. Haugesund Høyre er veldig fornøyd med at rådmannen satser på digitalisering. Dette vil skape bedre tjenester og større handlingsrom i fremtiden, sier gruppeleder Harald Larssen Lønning.

Lønning peker på utfordringene rundt investeringene på 1,1 milliard.

– Det gir 30 millioner i økte renter og avdrag i 2021. Det betyr at vi må finansiere et Vardafjell sykehjem bare i renter og avdrag. Høyre ser på det som utfordrende å finne disse midlene, og mener vi må selge eiendom for å få inn inntekter.

Høyre ønsker også å fremskynde svømmehallen med ett år, og helst i samarbeid med private for å få ned kostnadene. Partiet mener også kommunen fortsatt har oppgaver som ikke er et kommunalt ansvar. Her kommer det konkrete forslag fra Høyre i høyres budsjettforslag.

– Vi ønsker også å se om det er andre områder vi også må tenke nytt eller sammen med andre kommuner for å bedre tjenestetilbudet og kutte kostnader, sier Larssen Lønning.