Siste:

Arkivfoto

Ny idrettshall ved Vardafjell

Elevene ved Vardafjell og Haugaland videregående skole har vokst ut av Vardafjellhallen. Men om et drøyt år får de en ny idrettshall å trene i.

HAUGESUND: Fylkestinget i Rogaland vedtok på møtet tirsdag 24. oktober å bygge en ny idrettshall til kroppsøving for elevene ved Vardafjell og Haugaland videregående skole. Disse to skolene deler i dag bruken av Vardafjellhallen. Men skolene har store elevtall, og kapasiteten i dagens hall er sprengt.

I dag vedtok derfor fylkestinget enstemmig å bygge en ny idrettshall ved siden av Vardafjellhallen. Den skal stå ferdig innen utgangen av 2018. Byggingen fremskyndes i tid, slik at den skal stå ferdig to år tidligere enn planlagt. Kostnadsrammen er på 25 millioner kroner.

– Jeg er glad for at vi nå får en ny idrettshall for elevene ved Vardafjell og Haugaland. Det haster å få denne hallen på plass, da kapasiteten i dagens hall er sprengt. Jeg er derfor glad for at den nå kan stå ferdig innen utgangen av 2018 heller enn i 2020, som opprinnelig planlagt, sier Venstres fylkespolitiker Svein Abrahamsen.

NY IDRETTSHALL: Fylkestingspolitiker Svein Abrahamsen er godt fornøyd med at byggingen blir fremskyndet.

Det er fylkeskommunen som bygger hallen. Etter skoletid skal den kunne disponeres av kommunen til lag og foreninger gjennom avtaler.

– Dette vil være et positivt tilskudd for folk i nærmiljøet rundt skolene og for idretten i Haugesund, sier Abrahamsen.