Foto: Vebjørn Boge Nilssen
Foto: Vebjørn Boge Nilssen

De Grønne ønsker mer pant og tiltak mot plastforsøpling

"Å forvalte våre avfallsressurser bedre er viktige miljø- og klimatiltak, men også en smartere økonomi, som kan gi oss mange flere sårt trengende arbeidsplasser", skriver stortingskandidat Nini Hæggernes.

Pantesuksessen i Norge får oppmerksomhet langt ut over Norges grenser. Med hele 95 prosent returandel på flasker med pant, er det kanskje ikke så rart. Men nå har norske bryggerier begynt å tappe øl på glassflasker, som ikke kan pantes.

Det betyr at flaskene må leveres på en gjenvinningstasjon for å bli resirkulert. Ifølge Framtiden i våre henders beregninger kan det bety at 10 millioner glassflasker hvert år kan komme på avveie og ende opp som forsøpling, hvis de ikke leveres til gjenvinning.

Mens Norsk Bryggeriforening mener at folk kommer til å levere glassfalsker uten pant til gjenvinning uansett, er De Grønne ikke enig i at det er godt nok. Vi mener vi må beholde gode panteordninger for å få flere til å resirkulere, så vi kan gjenbruke flest mulig ressurser. Vi ønsker derfor å øke flaskepanten til fem kroner, så flest mulig glass- og plastflasker kan gjenvinnes.

En annen utfordring De Grønne ønsker å ta fatt i er plastproblematikken. Det siste året har store deler av befolkningen har fått med seg hvordan plastforsøpling tar millioner av dyreliv årlig, og fyller våre hav og strender med mikroplast og skadelige stoffer, som sprer seg til jord, vann og mat, og til sist oss selv. Dette ønsker MDG også å gjøre noe med.

Vi har allerede internasjonale konvensjoner som regulerer det internasjonale samarbeidet i flere miljøspørsmål, som f. eks. i forhold til klimautfordringene og beskyttelsen av biologisk mangfold. De Grønne ønsker å ta initiativ til en internasjonal konvensjon også mot plastforurensning. Vi ønsker å hindre plastforsøpling og redusere bruken av plastemballasje og plastprodukter, ved å innføre en miljøavgift på bruk av fossil plast. Dette vil blant annet også stimulere til mer bruk av bioplast. Vi ønsker også å innføre panteordninger for flere typer produkter, som for eksempel mobiltelefoner og fritidsbåter.

Å forvalte våre avfallsressurser bedre er viktige miljø- og klimatiltak, men også en smartere økonomi, som kan gi oss mange flere sårt trengende arbeidsplasser.