Svein Erik Indbjo
FOTO: Arkiv

– Alle båter står fritt til å søke

Ingen i Haugesund kommune vil få ambulerende skjenkebevilling, men alle står fritt til å søke permanent skjenkeløyve.

ALKOHOLPOLITIKK: Gruppeleder i FrP i Haugesund Svein Erik Indbjo har forståelse for at veteranbåten synes det kan virke urettferdig at de ikke får egen ambulerende skjenkebevilling. Han kjøper likevel ikke argumentasjonen om at reglene er for strenge og ønsker de av veteranskipene som vil søke permanent bevilling velkommen. Bevillingen vil da gjelde for hele perioden.

– Alle som ønsker å skjenke alkohol i Haugesund står fritt til å søke om en permanent bevilling. Noen av kravene som stilles da er jo blant annet at er gjennomført etablererprøve og skjenkeprøve. I tillegg må søker bli medlem av Trygt Uteliv. De fleste som søker vil få denne innvilget så lenge de har papirene i orden, sier Indbjo.

Les: Veteranbåter boikotter Havnedagene

Haugesund kommune har i dag ingen tak på hvor mange alkoholbevillinger som skal være i kommunen. Indbjo mener de nye alkoholpolitiske retningslinjene som trådte i kraft i oktober i fjor er et viktig styringsverktøy for kommunen for å luke ut useriøse aktører.

– Vi har tidligere hatt problemer med useriøse aktører som ikke har hatt tilstrekkelig kontroll hverken på skjenking, regelverk, brannsikkerhet og vakthold. Ved å ikke tillate ambulerende skjenking er det lettere for kommunen å kontrollere at skjenkeaktørene følger regelverket som gjelder i Haugesund kommune.

Han synes det er synd at veteranbåtene uteblir fra havnedagene, men påpeker at de kan søke om permanente bevillinger. Haugesund kommune godkjenner også løyver fra ander norske byer som Stavanger, Bergen og Trondheim. Innehaver må da søke om å få godkjent løyvene også i Haugesund.

En villet politikk

Heller ikke varaordfører May Britt Vihovde (V) mener dagens regelverk er urimelig. Hun påpeker at dette er en villet politikk fra kommunen.

– Slik det er i dag er det bevillingshaver som vil være ansvarlig for at regelverket følges, også ombord i et skip. Som kommune ønsker ikke vi at det gis anledning til å få skjenke på korte midlertidige løyver, men vi har et ønske om at de seriøse aktørene som står for dette, sier Vihovde.

Hun åpner imidlertid opp for å se på eventuelle uheldige konsekvenser når de alkoholpolitiske retningslinjene skal opp til evaluering.

– Hvis noen måtte mene at dagens håndheving av regelverket er i strid med norsk lov, ber jeg dem sende inn en klage slik at vi kan vurdere lovverket og håndhevelsen av dette skikkelig, sier Vihovde.