Mathias Vikse Rovik, politisk nestformann ved Rogaland FpU og studieleder ved Haugesund FrP.
Mathias Vikse Rovik, politisk nestformann ved Rogaland FpU og studieleder ved Haugesund FrP.

Lokaldemokratiet – en løgn i seg selv?

Norge, et land delt inn i 19 fylker. Dette er 19 fylker for mye. Hvor lenge skal byråkraten i Stavanger bestemme over alt som skal skje på Karmøy, Tysvær, Haugesund og Bokn?

LESERINNLEGG: Fylkeskommunen er dessverre kun et unødvendig ledd som setter kjepper i hjulene på det som egentlig er viktig i Norge: Lokaldemokratiet!

Ved å gjøre kommunene større, samtidig som en fjerner fylkene, kan vi helt klart nå lenger enn det vi gjør i dag. De nye større kommunene vil selvsagt få mer ansvar, og en gir lokaldemokratiet et langt større handlerom enn slik ordningen tillater det i dag. Videregående opplæring, fylkesveier og skoleskyss er bare noen av de oppgavene som virkelig skulle blitt håndtert av de lokale politikerne. Dessverre ser man i dag at Senterpartiet, som visstnok skal støtte lokaldemokratiet, er imot en slik reform. En reform som vil gi mer makt til lokaldemokratiet, ikke mindre!

Lokalpolitikere er minst like dyktige som fylkespolitikerne. I Rogaland har fylkeskommunen ansvar for om lag 85% av veiene. Dette er 85% som kunne ha gått til de lokale politikerne som kjenner, kjører og bruker veien hver eneste dag!

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å stemme ved valgurnen 11. September 2017. Om en ikke ønsker å stemme et parti, stem blankt! Ellers, til dere som ønsker et styrket lokaldemokrati, hvor de som kjenner landskapet selv skal få bestemme, og hvor det er enklere å forholde seg til politikere lokalt, oppfordrer jeg dere til å stemme alt annet enn partiene som fremdeles ønsker fylkesordningen. Stem for lokaldemokratiet, stem for nedleggelse av fylket, og stem for en styrket selvstendig mening!