Siste:

Olaug Bollestad (t.v) og Geir Toskedal for Rogaland KRF
Olaug Bollestad (t.v) og Geir Toskedal for Rogaland KRF
KRF

Vi forhandler ikke bort K-en!

«Den kristne kulturarven gjennomsyrer hele samfunnet vårt. Forståelsen av vårt norske samfunn avhenger derfor av kjennskap til de verdiene som er nedarvet gjennom generasjoner», skriver Geir Toskedal og Olaug Bollestad i dette leserinnlegget.

LESERINNLEGG: Norsk skole er bygd på en tradisjon der kristendommen står sentralt. KrF har kjempet for at kristendommen fortsatt skal ha en særstilling i norsk skole. Det var derfor en symbolsk seier for viktige verdier da vi i 2013 fikk gjeninnført K-en i KRLE-faget.

Det er udiskutabelt at vår vestlige, europeiske og skandinaviske samfunnsmodell er utviklet med avgjørende inspirasjon fra kristendommen. Den kristne kulturarven gjennomsyrer hele samfunnet vårt. Forståelsen av vårt norske samfunn avhenger derfor av kjennskap til de verdiene som er nedarvet gjennom generasjoner.

Med den stillingen den offentlige skolen har i samfunnet vårt, er det naturlig at alle elever i Norge får en grundig opplæring i kristendommen, og at kristendommen har en særstilling i religionsfaget. Det betyr ikke at skolen er en arena for forkynnelse. Skolen skal være en arena for formidling og forståelse. Verdier som ydmykhet og tilgivelse kan neppe få for stor plass – for dette er viktige verdier som både vi og verden trenger.

Norge har en kristen historie og et kristenbasert lovverk. Faktisk var også de første velferdsinstitusjonene våre også drevet av kristne, slik som skolesystemet og sykehusene.

Kristendommen og religionens plass i samfunnet har i flere ti-år blitt forsøkt gjemt bort, med henvisning til krav om sekularitet og nøytralitet. KrF har aldri vært tilhenger av en slik utvikling, blant annet fordi det svekker vår egenart og tradisjon i møte med nye mennesker og kulturer.

KrF er glad for at vi fikk gjeninnført K-en i KRLE-faget, og beklager at Arbeiderpartiet og Venstre nå ønsker å ta den bort igjen.

For oss er saken enkel: Vi forhandler ikke bort K-en.