Øystein Bjøndal Lund
Øystein Bjøndal Lund

Les Partiet De Kristne sitt svar til Harald Dale

– Det blir feil dersom de som vil ta alle verdens flyktninger til Europa skal ha monopol på begrepet nestekjærlighet.

MENINGER: Den 11 mai skriver Harald Dale i Hnytt en betimelig artikkel under vignetten “Hvorfor tar de pianisten?”. Her fremgår at ansatte og deres familier ved Siem Pilot har møtt kritikk for sitt arbeid med å plukke opp skipbrudne båtflyktninger i middelhavet.

Les også: Hvorfor tar de pianisten?

Videre skriver Dale om Partiet De Kristne slik:
«Partiet De Kristne velsigner indirekte disse holdningene. På sitt landsmøte nylig vedtok de at ”praksisen med å plukke opp mennesker (..) og transportere dem til Italia må stanses.” Dette er kraftig kost fra mennesker som pryder seg med merkelappen kristen og som sterkt lener seg til Joh. 3,16, Den lille bibelen, der det står at ”for så har Gud elsket verden” …..at en ikke skal plukke opp mennesker i nød fra Middelhavet? Det er en tolkning som trolig ikke kvalifiserer til evig liv; de to siste ordene i Den lille bibelen som er et løfte dersom en skikker seg etter Ordet.”

Det er trist og beklagelig at vår resolusjon fra Landsmøtet er formulert på en slik måte at Dahle kunne misforstå den! La meg derfor først få gjengi resolusjonen i sin helhet:
«Stans menneskesmuglingen i norsk regi.

Partiet De Kristne erkjenner behovet for å stanse de senere års ukontrollerte migrasjonsbølge til Europa. Partiet De Kristne vil ikke støtte en politikk som underbygger menneskesmuglere og trafficking. Praksisen med å la et norsk skip plukke mennesker opp tett inntil Libya-kysten og transportere dem til Italia må derfor stanses.

Partiet De Kristne vil støtte opp om arbeidet FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) gjør på bakken i Libya, og returnere båtene dit. Vesten må samtidig erkjenne sitt ansvar for situasjonen i Libya og bidra til aktiv nasjonsbygging for en snarlig gjenopprettelse av statsbærende institusjoner i landet.»

Dette er en politisk beslutning, og således kritikk av dagens politikk på området. Dette er på ingen måte en kritikk mot selskaper eller ansatte som har utført et solid arbeid på vegne av den norske stat! Slik sett stiller vi oss helt på linje med Dahle, som stiller spørsmålet “hvorfor tar de pianisten”!

Samtidig må vi imøtegå utsagnet om at vi ikke skal plukke opp mennesker i havsnød! Vårt parti har aldri uttalt eller ment noe som kan tolkes i en slik retning, og det er derfor direkte løgn når man siterer en setning fra vår resolusjon! Her fremgår tydelig at vårt forslag er å returnere flyktningene dit de kom fra. Videre hevder vi at vesten må erkjenne sitt ansvar for situasjonen i Libya, og bidra til gjenreising av landet.

Det blir feil dersom de som vil ta alle verdens flyktninger til Europa skal ha monopol på begrepet nestekjærlighet. Vi må kunne diskutere forskjellige politiske modeller, uten å få falske beskyldninger rettet mot oss!