Operasjon Karmsundet episode 5:

– Det som har skjedd her er bilde av et lite stykke Norge

Se siste episode av serien «Operasjon Karmsundet».

– Det som har skjedd her er bilde av et lite stykke Norge. Vi har vært utrolig flinke til å kapitalisere på det som Norge har hatt som naturgitte forutsetninger som kraft, aluminium, fiskeri, råvarer, internasjonal skipsfart, sier direktør i SR-bank, Runar Skarstein om Karmsundet.

Når det gjelder fremtidsutsiktene tillater han å komme med en aldri så liten bekymringsmelding. Se siste episode av «Operasjon Karmsundet».