FRIVILLIGHETSSENTRALEN: Norsk Folkehjelps frivillighetssentral er blant de tiltakene som får et fast tilskudd fra kommunen. Her et illustrasjonsbilde fra Internasjonal Kafé. Foto: Norsk Folkehjelp.
FRIVILLIGHETSSENTRALEN: Norsk Folkehjelps frivillighetssentral er blant de tiltakene som får et fast tilskudd fra kommunen. Her et illustrasjonsbilde fra Internasjonal Kafé. Foto: Norsk Folkehjelp.

Fem millioner på vei til frivilligheten

Fem millioner kroner er snart på vei til det frivillige Haugesund. 65 prosent skal fordeles til idrett, 35 prosent til øvrig organisasjonsliv. Bystyrets behandling onsdag kveld førte til at formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

HAUGESUND: Det betyr at 1.625.000 kroner i år blir overført til byens idrettsråd for videre fordeling. Videre går en million kroner til idrettsklubber som eier egne anlegg. De fordeles slik: 394.000 kroner til HIL, 500.000 kroner til SK Djerv 1919, 53.000 kroner til Haugesund Misjonsmenighet og 53.000 til Haugaland Klatrelag. Vedtaket i bystyret innebærer også støtte til rådmannens forslag om at det i løpet av 2017 skal gjennomføres en høring blant lag og foreninger innen idrett. Hensikten er å få tilbakemelding på ordningen med fordelingsfullmakt til Idrettsrådet. Behandlingen av evalueringen skal utføres av en gruppe sammensatt av representanter fra Servicesenteret, Forvaltning idrett og Idrettsrådet.

Ingen nye organisasjoner

Bystyremedlemmene var også enige med formannskapet at at ingen nye organisasjoner tas inn i ordningen. Det betyr at årets faste tilskudd blir slik:

Veiledningssenteret for pårørende (50.000), Frivillighetssentralen Norsk Folkehjelp (170.000), Kirkens SOS (20.000), Sonsenteret T3 (200.000), Stiftelsen Haugesjøen (300.000), Kulturforum (10.000), Velforeningenes Fellesutvalg (30.000), Folkepulsen (150.000)m Senter for Incest og overgrep (20.000) og Haugesund Røde Kors (100.000). Sildebordet til Kokkenes Mesterlaug er også tatt inn i denne potten med 80.000 kroner.

Ønsker avtale med Haugesjøen

I bystyret ba Høyres gruppeleder Jarle Utne Reitan om ordet. Han viste til at tilskuddet til Stiftelsen Haugesjøen har variert noe de seinere årene og er mye lavere enn før kuttene kom. Han mente at kommunen burde inngå en samarbeidsavtale med stiftelsen og la fram et oversendelsesforslag om at administrasjonen forhandlet fram en slik avtale i god tid før kommende budsjettbehandling. Forslaget ble støttet av Ingeborg Skjøllingstad på vegne av Ap-gruppen. Deretter ble oversendelsen enstemmig vedtatt.

Støttet av Ap

I tillegg til de nevne beløpene ble det innenfor rammen på litt over 5 millioner avsatt 100.000 kroner til folkehelsetiltak, 150.000 kroner til drift av Tilskuddsportalen samt 150.000 kroner i en pott øremerket til årevisse arrangementstilskudd. Det gjelder Seniorfestivalen (40.000), Pensjonistservice (10.000), Røde Kors Jul og Påske (20.000) og tiltaket ”Friluftsliv for alle” (80.000).