Operasjon Karmsundet episode 4:

Er turistene den nye oljen?

I fjerde episode av serien «Operasjon Karmsundet» settes det søkelys på mulighetene turismen gir Haugalandet.

KARMSUNDET: Cruiseturistene inntar vestlandet blant annet på grunn av den svake krona. Fjordene , fossene og vikinghistorien er selvsagt også blant motivene for å besøke vårt distrikt.

I videovinduet over får du se hvordan den lokale turistnæringen jobber for å få flest mulig cruiseturister til Haugalandet.