Siste:

NY TEKNOLOGI: De nye 170.000 m3 LNG-tankerne som er under bygging for Höegh LNG vil få Wärtsiläs nyeste regassifiseringsteknologi, Wärtsilä dual-fuel motorer og en teknisk vedlikeholdsavtale.
NY TEKNOLOGI: De nye 170.000 m3 LNG-tankerne som er under bygging for Höegh LNG vil få Wärtsiläs nyeste regassifiseringsteknologi, Wärtsilä dual-fuel motorer og en teknisk vedlikeholdsavtale.

Ny kontrakt til Wärtsila

Wärtsilä har vunnet en kontrakt på leveranse av både utstyr og vedlikehold til LNG tanker-flåten til norske Höegh LNG.

BØMLO: Wärtsilä har signert kontrakt på leveranse av utstyr og vedlikehold til LNG tanker-flåten til norske Höegh LNG. 

 To nye LNG tankere på 170.000 m3 som skal bygges i Korea skal utstyres med fire Wärtsilä 50DF dual-fuel motorer. De nye skipene vil også få installert Wärtsiläs nyeste regassifiseringsteknologi. I tillegg foreligger det en opsjon på ytterligere tre fartøy i denne serien.

 Wärtsilas nyeste teknologi

Regassifiseringsløsningen som skal leveres til disse fartøyene representerer Wärtsiläs nyeste teknologi innenfor dette feltet. Teknologien bruker sjøvann og glykol i oppvarmingen av gassen, noe som er et lettere og mindre plasskrevende alternativ enn tidligere systemer med et propanbasert oppvarmingssystem. Ved å bruke sjøvann, istedenfor en dampløsning, blir også CO2-utslippene betydelig redusert. Utstyret blir levert som en komplett modul, noe som gjør installeringen enkel.

 – Vi har full tillit til Wärtsiläs ekspertise som løsningsleverandør, og vi er fornøyde med valget av en sterk leverandør når det kommer til motorer og regassifiseringsteknologi, sier Øivin Iversen Chief Technical Officer i Höegh LNG i en pressemelding fra Wärtsila. 

Verdien på slike regassifiseringsprosjekter ligger typisk på mellom 20 til 40 millioner Euro, avhengig av størrelse, omfang, kapasitet og driftsprofil.

 Vedlikeholdsavtale

Gjennom en ny femårig teknisk vedlikeholdsavtale vil Wärtsilä levere servicetjenester til åtte skip i Höegh LNGs eksiterende flåte, samt til de to nye fartøyene som er under bygging. 

– Denne avtalen styrker vårt langvarige forhold med Höegh LNG gjennom leveransen av vår nyeste teknologi innen motorer og regassifiseringsløsninger, samt en teknisk vedlikeholdsavtale som sikrer optimal ytelse for flåten til selskapet, sier Cato Esperø, salgsdirektør i Wärtsilä Norway i pressemeldingen fra selskapet. 

– Vedlikeholdsavtalen er også svært viktig. Wärtsiläs CBM-tjeneste gir svært god forutsigbarhet når det kommer til motorenes tilstand og vedlikeholdsbehov, noe som er av stor verdi for driften vår, sier Gorm Hillgaar, Senior Vice President i Höegh LNG Fleet Management AS.