IMG_2515

Politimesteren åpnet nytt øvingssenter i Sveio

I dag åpner politiet i Haugaland og Sunnhordland sitt nye øvingssenter på Krossleite i Sveio.

SVEIO: Det nye øvingssenteret er i lokalene til tidligere Peko brusfabrikk, og er nå pusset opp. Her er det lagt til rette for at avdeling for operativ utvikling skal kunne gi mannskap både teoretisk opplæring, samt trening i arrestasjonsteknikk og ulike øvingsmoduler. Arealene som politiet her skal benytte er såpass romslige at det også er mulig å kjøre inn øvingsobjekt som buss eller biler under tak.

Omfattende prosess

Politiet har tidligere leid ulike lokaler på Haugalandet, senest nedlagte Stegaberg skole i Tysvær. I fjor vår startet politiet på prosessen med å finne et alternativt, egnet lokale, da kontrakten med Tysvær kommune gikk ut. Ingen av kommunene på Haugalandet hadde på daværende tidspunkt ledig byggmasse som svarte til politiet sine behov. Politiet gikk derfor ut med samme henvendelse på det private markedet. En rekke tilbud kom inn og ble nøye vurdert, før en landet på at den gamle brusfabrikken i Sveio var det mest ideelle alternativet. Dette er første gang politiet i Haugaland og Sunnhordland gjør et så omfattende stykke arbeid for å tilrettelegge for øvingslokaler som er spesifikt utformet til det aktuelle formålet.

Mer fra åpningen av det nye øvingssenteret får du på tvh.no utover dagen