Siste:

VESTLANDET ER GODT RUSTET: Fiskerminister Per Sandberg åpnet Vestlandskonferansen i Stavanger i dag og snakket om regjeringens nye havstrategi og mulighetene vi vestlendinger har for å understøtte omstillingene i offshorenæringene ved å flytte på kunnskapen vår.
VESTLANDET ER GODT RUSTET: Fiskerminister Per Sandberg åpnet Vestlandskonferansen i Stavanger i dag og snakket om regjeringens nye havstrategi og mulighetene vi vestlendinger har for å understøtte omstillingene i offshorenæringene ved å flytte på kunnskapen vår.
Terje Emil Johannessen

– Den nye oljen er endringsviljen vår!

– Den nye oljen er endringsviljen til oss vestlendinger, sa adm. dir. Jan Erik Kjerpeseth i Sparebank Vest da han ønsket velkommen til den 15. Vestlandskonferansen i Stavanger i dag morges.

VESTLANDSKONFERANSEN 2017: Det var smekkfullt i konferansesalen på Clarion Hotel i Stavanger da årets Vestlandskonferanse ble åpnet. Årets overskrift er ‹‹Et hav av muligheter›› og det var derfor naturlig at fiskeriminister Per Sandberg åpnet en innholdsrik dag. Til stede er næringslivsfolk, forskere og politikere fra hele Vestlandet, Haugalandet og Sunnhordland inkludert.

VERTSKAP: Adm. dir. Jan Erik Kjerpeseth i Sparebank Vest er vertskap for Vestlandskonferansen.

Hvor er mulighetene?

Hovedspørsmålet som stilles for dagen er hva vi vestlendinger skal leve av framover. Jordskjelvene i offshorebransjen tvinger mange bedrifter til å sikte seg inn mot nye muligheter i andre markeder. Med havet rett utenfor stuedørene våre, er det mange som ser ut mot horisonten og tar tak i nye vekstimpulser, først og fremst i de blågrønne næringene. Regjeringen la nylig fram sin havstrategi og fiskeriministeren åpnet med å trekke ut et lerret full av framtidsmuligheter, ikke minst ved å bruke opparbeidet kompetanse fra olje- og gassindustrien over på hele det marine området. Han illustrerte dette blant annet ved å vise til neste generasjon oppdrettsanlegg i mer robuste kystforhold. Teknologiutviklingen er sterk og mange har allerede involvert seg. Samtidig er det mange fiskeslag som vi i dag ikke tar opp, men som har et kommersielt potensial. Oppdrett av tang og tare står også på dagsordenen, mikroalger likedan.

Sandberg gikk gjennom alle hovedpilarene i regjeringens havstrategi, rammebetingelsene for næringslivet og behovet for å skape forutsigbarhet i forholdet mellom næringene, forskningsmiljøene og myndighetene. Kontinuitet er en forutsetning for å lykkes. Fiskeriministeren får sikkert med seg en rekke innspill hjem til regjeringskontorene fra handlingsorienterte vestlendinger.

Debatt om Vestlandsregionen

En av de interessante postene på dagens program er at det på nytt settes søkelyset på behovet for en samlet Vestlandsregion. Lars Helle fra Stavanger Aftenblad og Øyulf Hjertenes fra BT skal grille fylkesordførerne fra Rogaland og Sogn og Fjordane samt en av de fremste fylkespolitikerne i Hordaland, Roald Kvamme, om hvorfor det gikk som det gikk i forhandlingene om sammenslåing og om hva de tenker om fortsettesen.

Hnytt følger Vestlandskonferansen gjennom dagen.