Foto: Hagland
Foto: Hagland

Nettolønnsordningen sikret av Stortinget

De lokale rederiene har all grunn til å juble etter at Stortinget sa ja til å lovfeste nettolønnsordningen for sjøfolk. Dermed er ordningen sikret for lang tid fremover.

SJØFART: Nettolønnsordningen har vært en viktig ordning for norske rederier og har gitt rederiene refusjon av skatt, arbeidsgiveravgift og trygdeutbetalinger til norske sjøfolk. Nettolønn har i praksis eksistert i flere år allerede, men har vært prisgitt den enkelte Regjering og det enkelte budsjett. Ved at Stortinget nå har sagt ja til lovfesting blir ordningen nå nedfelt i lov noe som gir større forutsigbarhet.

– Det er viktig for regjeringen å sikre en stor norsk flåte med norske sjøfolk, sa næringsminister Monica Mæland (H) under debatten i Stortinget tirsdag i følge Sysla.no.

I fjor var 11.700 norske sjøfolk omfattet av tilskuddsordningene og utgjør rundt 2,1 milliarder kroner i støtte. Kun Venstre stemte mot lovfesting av ordningen.