Siste:

 I 2016 økte meldt mobbing i Haugesundskolen igjen etter en sammenhengende fallende kurve helt fra 2012. Illustrasjonsbilde: Lions
I 2016 økte meldt mobbing i Haugesundskolen igjen etter en sammenhengende fallende kurve helt fra 2012. Illustrasjonsbilde: Lions

Mobbingen øker igjen i Haugesundskolen

Etter mange år med fallende kurve, tok mobbingen seg opp igjen blant de 4259 elevene i Haugesundsskolen i 2016. 4,4 prosent av elevene oppgir at de har blitt mobbet.

MOBBING: Av elever som rapporterer å bli mobbet 2-3 ganger i uka aller oftere er det verbal mobbing og utestenging som er den hyppigste mobbeformen. Digital mobbing kommer nest sist når det gjelder former for mobbing. Det beste resultat så langt hadde Haugesund i 2015. Det er en liten prosentvis økning i opplevd mobbing fra 2015 til 2016. Resultatene viser forskjeller mellom skolene fra 2,3 til 6,9 prosent.

Både Haugesund og andre kommuner rapporterer om høyest mobbetall på 4.trinn.

Olweus-programmet

I Kvalitetsmeldingen redegjøres det for det systematiske arbeidet som pågår innenfor rammene av det såkalte Olweus-programmet og som hele tiden følges opp av både skoleledelse og skoleeier. Målet er hele tiden å komme ned mot null prosent.

– Det er viktig at den enkelte skole vurderer egne resultater og velger satsingsområder ut fra utfordringer på sin skole. Der en ser at mobbingen skjer over lang tid, må en gå sterkt inn og se på tiltakene og evaluere om de virker.

Kommunens Olweus-koordinator et tett på skolene, og sosiallæreren har en sentral rolle i Olweus-arbeidet på den enkelte skole, heter det blant annet i Kvalitetsmeldingen.

– Kan aldri slappe av 

Lisbeth Bakkevik sa i formannskapet onsdag at nå det gjelder mobbetallene, er det noen skoler som skiller seg ut, men det finnes ingen oppsiktsvekkende forskjeller. Generelt er det oppnådd gode resultater siden antimobbearbeidet startet opp i 2002. Mobbeprosenten har gått ned fra 14,6 til 4,4. En skole som hadde over 12 prosent er nå er nede i tre prosent.

– Dette er et innsatsfelt der det aldri går an å slappe av. Skolene jobber ufortrødent videre, slo hun fast.

Larsen Lønning spurte henne om det er noen skoleresultater som skiller seg ut?

Bakkevik: – Ja, men de varierer fra år til år.

Bjarte Myklebust (KrF): – 35 elever blir mobbet flere ganger i uken. Hvordan fanger vi dette opp gjennom våre systemer?

Bakkevik: – Kartleggingen gir anonyme svar, men skolene kan sjekke ut klassetrinn.

Astrid Furumo (Ap): – Oppvekststyret har tilgang på mye mer detaljert informasjon.

Slik ser ”mobbe-kurven” for Haugesundskolen ut fra 2002 til 2016.