Siste:

Redaksjonskomiteens leder Hege Haukeland Liadal er positiv til vedtaket.
Redaksjonskomiteens leder Hege Haukeland Liadal er positiv til vedtaket.
Ivar Benjamin Østebø

AP-ja til oljeutredning: – Et godt kompromiss

Rogaland Arbeiderparti vedtok kompromissforslaget som innebærer konsekvensutredning oljeboring i nordområdene under sitt årsmøte i Haugesund søndag.

POLITIKK: Årsmøtet vedtok programkomiteens kompromissforslag, som åpner for oljeboring i et mindre havområde sør for Lofoten. Forslaget verner imidlertid størstedelen av Senja, Lofoten og Vesterålen.

– Det innebærer at vi skal konsekvensutrede områdene AP mener skrittvis kan åpnes for oljeboring. De sårbare områdene lar vi ligge i ro, men vi tar en skrittvis tilnærming til områdene vi mener forsvarlig kan konsekvensutredes, sier stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal som ledet redaksjonskomiteen under årsmøtet.

Kompromisset i forslaget ligger i vern av de mest sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja samt de i umiddelbar nærhet.

– Vi har hatt respekt for at det er delte syn på hensyn til arbeid, industri og miljøvern. Vi mener kompromisser vi har nå er godt, og ivaretar både oljenæringen, fiskerivern og miljøvern.

Innad i partiet har forslaget fått motstand fra AUF, som på sin side ønsker et utvetydig nei til oljeboring i LoVeSe.

– Jeg har respekt for at de ønsker trinnvis og kunnskapsbasert oljepolitikk, og det ønsker jeg også. Det er derfor jeg har stilt meg bak forslaget – fordi jeg ønsker mer kunnskap om det er mulig å åpne for boring. Jeg har respekt for AUF sin innstilling, sier Liadal, som tross flere fylkeslags nei til forslaget ikke tror dette vil skape splid på landsmøtet i april.

Natur og Ungdom lokalt har også gått kritisk ut mot forslaget, som de omtaler som en krigserklæring mot fiskerne. Les mer om dette her.