Siste:

INSPIRERTE TIL INNOVASJON: Katinka Richter Kolsaker oppfordret bedrifter både i privat og offentlig sektor til å satse på medarbeiderdrevet innovasjon.
INSPIRERTE TIL INNOVASJON: Katinka Richter Kolsaker oppfordret bedrifter både i privat og offentlig sektor til å satse på medarbeiderdrevet innovasjon.

– Forløs idérikdommen i virksomhetene!

Managing partner i i Innocco AS, Katinka Richter Kolsaker, var hentet til årets Haugalandskonferanse for å inspirere innovasjonsevnen til private og offentlige virksomheter på Haugalandet. Det gjorde hun.

HAUGALANDSKONFERANSEN: I foredraget hennes stilte hun spørsmål om når blir intraprenørskap blir stuerent. Det er en myte at nyskapingen først og fremst kommer fra et start-up. Kolsaker prediker det hun kaller for Medarbeiderdrevet innovasjon, evnen ansatte i en virksomhet har til å innovere ved effektivt å navigere sammen med andre i en kompleks sammenheng. Hun minnet om at nye bedrifter ofte skapes på tvers av de ”game siloene” ved å anvende kunnskaper og kompetanse på nye måter og ved å skrote den kunnskapen som virksomheten ikke lenger trenger.

Idérikdom

Hun minnet forsamlingen om at innovasjon er det mennesker som gjør. I de fleste organisasjoner finnes det en stor idérikdom. Den må bare forløses. Svært ofte krever det noe nytt av våre egne roller.

– Ledere må involvere ansatte, se på strukturen i egen virksomhet. Hvilke ansatte blir heltene våre? Hvilke systemer har vi for å premiere og prioritere nye idéer og initiativ?

Hvordan jobber vi som team, spurte hun blant annet og poengterte videre at å lykkes i teamarbeid på jobben gjør oss glade. Greier vi å glede oss i hverdagen, gir det energi og kreativitet.

– Nye forretningsmodeller utfordrer. Vi må bli flinkere til å gå ut av det trygge, sa hun og mente at det er en tendens at vi overvurderer hvor raskt endringene skjer samtidig som vi undervurderer hva som skje om ti år. Dette er erkjennelser som er like relevante for ledelse og medarbeidere i offentlig sektor.

LOKALE ERFARINGER: Katinka Richter Kolsaker, Karen Hesseberg og Geir Egil Østebøvik i samtale om de siste to årenes omstilling i Imenco.

– Vi må bli glade i frustrasjonene som vi fanger opp både blant de ansatte og brukerne eller kundene våre. Nye tjenester eller produkter som vi utvikler skal være ønskelige, bærekraftige og gjennomførbare, sa hun i et engasjert foredrag.

Imenco som eksempel

Innlegget hennes ble avløst av en kort samtale som Karen Hesseberg hadde med henne og med adm. dir. Geir Egil Østebøvik i Imenco. Østebøvik fortalte om hvordan som eier og leder i teknologibedriften hadde møtt bølgedalen i offshorenæringene fra 2014 og utover. Han mistet nesten 50-60 prosent av markedet på kort tid og valgte å samle alle medarbeiderne sine for å diskutere hvilke andre næringer burde satse på for å opprettholde og videreutvikle virksomheten.

– Det ble sagt at offshore vind ikke ville bli lønnsomt. Etter nærmere undersøkelser fant vi ut at det likevel er muligheter for oss, selv om lønnsomhet i bransjen først når skjæringspunktet i 2026. Vi har også store muligheter i oppdrettsbransjen, sa Østebøvik og viste til at han og bedriften har vært gjennom en givende prosess med nye kunder.

– Det tok tre måneder før vi fikk gjennomslag i offshore vind med egenutviklet teknologi beregnet for oljebransjen, sa han og ble spurt av Hesseberg om hvordan han ligger han per dato.

Har skrapt bånn

– De to første månedene i år har vært positive. Vi har skrapt bånn, er på vei oppover, sa han og pekte på at han baserer seg på at oljeprisen ikke kommer til å passere 70 dollar fatet. Vi vil fortsatt få utbygginger offshore, men ikke så mange. Derfor har omstillingen han har gjennomført vært viktig for at bedriften skulle overleve.

Underveis i fortellingen sin om omstillingsarbeidet i Imenco fikk han forsamlingen til å humre godt da han fortalte at da han underveis gjennom en arbeidsmiljøundersøkelse måtte konstatere at han drev en virksomhet som besto av 200 frittgående høner uten gjerder omkring.

Katinka Richter Kolsaker oppfordret ham å skape en historie rundt det som har skjedd som kan deles med andre for å bygge opp under sin egen innovasjonskultur.