SIKRET FLERTALLET: De fem styremedlemmene som sikret flertallet for nedlegging i Helse Fonna-styret: Fra venstre Helge Espelid, Brian Bjordal, Hilde Christiansen, Gunnar Birkeland og styreleder Kjell Arvid Svensen. Foran til venstre: adm. dir Olav Klausen.
SIKRET FLERTALLET: De fem styremedlemmene som sikret flertallet for nedlegging i Helse Fonna-styret: Fra venstre Helge Espelid, Brian Bjordal, Hilde Christiansen, Gunnar Birkeland og styreleder Kjell Arvid Svensen. Foran til venstre: adm. dir Olav Klausen.

Knappest mulig flertall for nedlegging

Uenigheten om hvilket akutt tjenestetilbud Odda sjukehus skal ha i framtiden, delte styret i Helse Fonna i midten. I slike situasjonen har styreleder en ekstra stemme. Dermed sørget Kjell Arvid Svendsen for at akuttkirurgien ved lokalsykehuset legges ned, men på visse premisser.

HELSE FONNA: Det ble et helt spesielt styremøte i Helse Fonna i dag, for anledningen flyttet til en av møtesalene på Scandic Maritim Hotell i Haugesund og med et stort antall oddinger og hardinger i salen. Det ble tidlig i debatten klart at det var delte meninger i styret med Solfrid Borge og Liv Kari Eskeland på den ene siden sammen med tre av de ansattes fire representanter.

På den annen side sto Helge Espelid, Gunnar Birkeland, Brian Bjordal, Hilde Christiansen og Kjell Arvid Svendsen, som med noen små tillegg og presiseringer støttet adm. dir. Olav Klausens innstilling.

Fikk viljen sin

Mest ytterliggående var forslaget til Solfrid Borge, som ønsket at Odda sjukehus skulle fortsette med den driften det har i dag. Liv Kari Eskeland ville ha på bordet en mye mer konkret utviklingsplan for sjukehuset før hun ville ta standpunkt til nedleggelse av akutt-kirurgi-tilbudet i Odda. Det var de nevnte fem uenige i.

De ønsket å ta et standpunkt til denne del av sjukehusets virksomhet nå – og fikk altså viljen sin ved at styreleder Svendsen i henhold til reglementet i slike situasjoner har en ekstra stemme.

Hnytt kommer tilbake med en mer utførlig omtale av debatten seinere i dag.