Siste:

FIKK RESPONS: Nestleder i lokalforeningen til Norsk forbund for Utviklingshemmede, Alf Anvedsen, fikk Haugesund formannskap til å bestille en analyse situasjonen for personer med utviklingshemming i egen kommune.
FIKK RESPONS: Nestleder i lokalforeningen til Norsk forbund for Utviklingshemmede, Alf Anvedsen, fikk Haugesund formannskap til å bestille en analyse situasjonen for personer med utviklingshemming i egen kommune.
Terje Emil Johannessen

Haugesund får status før sommeren

Alf Anvedsen beskrev situasjonen for personer med utviklingshemming på landsplan og oppnådde at Haugesund formannskap nå skal analysere status for denne gruppen i egen kommune.

HAUGESUND: Haugesund kommune skal ikke sende inn egen høringsuttalelse om offentlige utredningen ”På lik linje – om grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming”. Talsperson for lokalforeningen i Norsk forbund for Utviklingshemmede overtalte onsdag formannskapet om å gå gjennom status i egen kommune, analysere situasjonen og eventuelt ta nye grep om lov og sentrale retningslinjer ikke følges.

Erfaren tillitsvalgt

Alf Anvedsen har mange år på nakken som tillitsvalgt i Norsk forbund for Utviklingshemmede, selv far til ei ung dame med utviklingshemming og med solid erfaring med hvordan de ulike hjelpeordningene fungerer i Haugesund. Det var dermed ikke hvem som helst som hadde fått 20 minutter på seg til å oppsummere hovedpunktene i den nevnte utredningen. Hovedkonklusjonen er at det rundt om i landet foregår mange rettighetsbrudd overfor mennesker med utviklingshemming.

Rettssikkerheten deres blir ikke godt nok ivaretatt.

– Det pågår diskriminering av disse medmenneskene i sektor etter sektor, skole og utdanning, helsevesenet, på arbeidsmarkedet, på fritiden eller når det gjelder retten til eget hjem, sa Anvedsen og gikk gjennom fire av de åtte løftene som er foreslått i meldingen.

Endret ansvar gir ikke bedre tilbud

Når det gjelder inkluderende og likeverdig opplæring, går det seint med avvikling av spesialskoler og klasser. På arbeidsmarkedet er det foreslått at kommunene skal overta

Finansieringen av tilrettelagt arbeid. Det forslaget var Anvedsen personlig helt uenig i. Hovedproblemet er at det ikke er et stort nok tilbud fra statens side. Det blir ikke flere tilrettelagte arbeidsplasser om kommunene overtar ansvaret. Det må følge betydelig ferske midler fra staten med om alle skal få en mulighet.

Anvedsen svingte også innom målsettingen om god helse og omsorg og kravet om

individuell tilrettelegging i helse og omsorgssektoren.

– Det er lovbestemt, men følges ikke opp, slo han fast.

Når det gjelder målsettingen om Eget hjem, er det den dag i dag stor mangel på egnede boliger, lange ventelister. Mange bor i store bofellesskap.

Han ble hørt

Haugesund kommune har bestemt seg for ikke å avgi egen uttalelse om utredningen innen 2. mars, men skal stille seg bak KS’s sin uttalelse. Anvedsen var bekymret for at Haugesund kommune av den grunn ikke bruker tid på å sette seg i de poengene og påpekningene som dokumentet inneholder. Derfor konkluderte han med en sterk anbefaling om at kommunen nå går gjennom status på området og gjennomfører en analyse.

– Vil Haugesund kommune forholde seg passiv til diskriminering og menneskerettighetsbrudd, spurte Anvedsen og påpekte at det var svært vanskelig å finne ut lokal status i de årlige budsjettdokumentene.

– Lag en plan, oppfordret han.

Ordfører Arne-Christian Mohn konkluderte på vegne av formannskapet at administrasjonen skal lage en sak i løpet av våren om hvor den står og skal gå. Det ble nikket rundt bordet.

Bjarte Myklebust (KrF) ba i tillegg Kontrollutvalget sjekke ut eventuelle brudd på lovverket.