Siste:

Karen Hesseberg

Kvinnene samles i byens mest mannsdominerte rom

De kommer fra høyre og venstre, men samler seg om kvinnedagen. Og under byens eneste kvinnelige ordfører gjennom tidene, Turid Dalland. Akkurat denne marsdagen blir kjønn viktigere enn partitilhørighet.

HAUGESUND: I rommet med flere titalls alvorlige menn på veggene og en enslig kvinnelig ordfører sitter årets 8.mars komite. Det føles som om det er helt på sin plass at kvinner fra de ulike partiene samles i byens mest mannsdominerte rom for å utfordre det bestående.

– Det sier en god del om fortid, og så sier det en del om at vi ikke har kommet så veldig langt i dag, sier Silje Hellesen i komitéen.

– Dette skal ikke være en arena for politisk valgkamp eller maktspill, ingen taktikk, her er det kun likestilling og kvinnesak som står på agendaen, sier Kristine Hansen fra Høyre.

Bli med inn i rommet med alle ordførerne på veggene i videovinduet over.