Grimsby_utsira6

Fremdeles bare en hest på Utsira

Innen søknadsfristen den 20 januar leverte syv husdyrbruk inn søknad om produksjonstilskudd til Utsira kommune. Øykommunen har hatt en firedobling i produksjonsdyr i løpet av de fem siste år.

UTSIRA: Totalt er det nå 562 vinterfora dyr på Utsira i 2017.

Fullstendig oversikt over innrapportert dyretall fra Utsira pr 1. januar 2017

Ammekyr 26 stykker, det er tre flere enn i fjor.

Øvrige storfe er 24 i år som i fjor.

Søyer villsau og kvitsau, 372, det er fire mindre enn året før.

Lam/vær/villsau/kvitsau, 139, ni mindre enn 2016

Men fremdeles er det bare en enslig hest på øya. Som også i 2016.

«Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap.»

Det er Utsira kommune som melder tallene og skriver dette på sin egen nettside.