FOTO: www.sykkelbyenhaugesundkarmoy.no
FOTO: www.sykkelbyenhaugesundkarmoy.no

Nedgang i syklister

Færre tar sykkelen fatt i byene i Rogaland enn for to år siden viser ny undersøkelse.

SYKLING: Det er bare Førde på Vestlandet som har en økning i antall syklister som sykler fem eller flere ganger i uken, viser tall fra SINTEF.

Tallene viser at i Haugesund og på fastlands-Karmøy var det 24 prosent som tok til sykkelen fem eller flere ganger i 2014, mot 19 prosent i 2016.

På Stord er andelen gått ned fra 16 til 12 prosent, mens Førde ser en liten økning fra 16 til 18 prosent.

Likevel er det fler som føler seg trygge når de sykler. 42 prosent føler seg svært trygge, mens i 2014 var andelen på 37 prosent, skriver NRK Rogaland.