Siste:

FIKK SVAR: Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal stilte kulturministeren spørsmål om statens tilskudd til Filmfestivalen i Haugesund i Stortingets spørretime onsdag.
FIKK SVAR: Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal stilte kulturministeren spørsmål om statens tilskudd til Filmfestivalen i Haugesund i Stortingets spørretime onsdag.
Foto: AP

Uenighet om rammene i Filmforliket

-Jeg er overasket over svaret fra Statsråden. Jeg mener hun fraskrev seg sitt ansvar og la skylden over på Festivalutvalget, sier stortingsrepresentant Hege Liadal (A) til Hnytt.

KULTURPOLITIKK: Onsdag tok hun kuttene i den nasjonale støtten til Den norske filmfestivalen i Haugesund opp i Spørretimen på Stortinget og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) måtte svare. Spørsmålet hennes lød slik:

–Tirsdag 10. januar 2017 la Festivalutvalget fram sin innstilling til bevilgning til norske filmfestivaler. Den norske filmfestivalen i Haugesund og Barnefilmfestivalen i Kristiansand får kutt i sine bevilgninger. Hvordan mener statsråden dette henger sammen med Stortingets filmforlik og forutsigbarhet samt satsing på filmformidling?

–Vi har fulgt opp forliket!

Statsråd Helleland viste i sitt svar til at Stortinget i filmforliket sluttet seg til regjeringens forslag om en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk, der Norsk filminstitutt får et tydelig ansvar for den nasjonale formidlingen av filmkultur.

–Regjeringen har fulgt opp filmforliket ved å gi Norsk filminstitutt det helhetlige nasjonale ansvaret for filmformidling og ansvaret for forvaltning av avgiftsmidlene i Norsk kino- og filmfond. Det er utarbeidet en ny forskrift som presiserer formålet med tilskudd til filmformidling, sa hun og viste samtidig til at Norsk filminstitutt har styrket tilskudd til filmfestivaler generelt, fra 14,8 mill. kr i 2015 til 18,6 mill. kr i 2017.

–Stortinget har fått ordningen det ba om

SVARTE: Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

–Som foreslått i filmmeldingen, er det opprettet et nytt festivalstøtteutvalg med bred filmfaglig kompetanse, med ansvar for å behandle søknader om tilskudd til filmfestivaler. Stortinget stilte seg bak dette – ny forskrift og også at det skulle etableres et nytt festivalstøtteutvalg. Det er det som er grunnlaget for de endringene som nå er gjort. Beslutning om tilskudd er truffet på grunnlag av innstillingen fra utvalget og Filminstituttets vurdering i henhold til ny forskrift. Det var akkurat dette som Stortinget ba om – at det var utvalget som skulle vurdere det, at man skulle legge den forskriften til grunn, slo statsråden fast.

–Har fulgt mandatet

Statsråd Helleland viste deretter til at Festivalstøtteutvalget nå har uttalt seg om hvordan utvalget har prioritert.

–Det har de fått mandat til å gjøre. Blant annet er det gjort endringer for at sammenlignbare festivaler skal få økonomiske tilskudd på tilsvarende nivå. Utvalget har videre ønsket å premiere festivalenes kunstneriske ambisjoner og evne til å tiltrekke seg et betalende publikum, sa kulturministeren og streket under at dette viser at Regjeringen har fulgt opp filmforliket:

–Vi har gjort det Stortinget ba oss om å gjøre. Verken stortingsmeldingen eller filmforliket sier noe om hvordan midlene til filmformidling skal fordeles mellom tiltak.

Tilskudd til filmformidling skal bidra til at publikum i Norge får tilgang til et bredt og variert tilbud av norske og utenlandske filmer med høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet. Tilskudd skal også bidra til formidling av filmhistorie og kunnskap om norsk og utenlandsk film, gi økt film- og mediekompetanse og bidra til et profesjonelt miljø for filmformidling. Dette er i tråd med formålet med tilskudd til filmformidling, sa hun i svaret til Liadal.

–Kan ikke si at det er kuttet

I et tilleggsinnlegg sa hun til stortingspolitikeren fra Haugesund:

–Når vi nå har økt tilskuddet til filmfestivalene fra 14,8 mill. kr i 2015 til 18,6 mill. kr i 2017, så kan selv ikke en representant fra et opposisjonsparti stå og si at det er kutt i filmfestivalene. Det er ikke riktig. Jeg opplever at når Arbeiderpartiet sier at prioriteringene av tilskudd til filmfestivaler skal gjøres av Festivalstøtteutvalget, og vedtak skal fattes, så mener man egentlig ikke det, for man vil at statsråden eller politikerne på Stortinget likevel skal gå inn og foreta en fordeling. Da er det veldig vanskelig å forstå hva Arbeiderpartiet her mener, for de sier det motsatte av det de har sagt i filmmeldingen, sa Helleland til Haukeland.

–Forstår ikke funksjonen

–Når utvalget har lagt publikumsøkning til grunn for de som har fått økning eller null i nasjonal festivalstøtte, mener jeg at heller ikke kulturministeren forstår hvilken funksjon Den norske Filmfestivalen i Haugesund og Barnefilmfestivalen i Kristiansand har, sier Liadal til Hnytt. Hun påpeker at dette er de nasjonale bransjefilmfestivalene og at aldri har vært ett uttalt mål for dem å tiltrekke seg mest mulig betalte kinobilletter.

Hun mener at statsråd Helleland stikker hodet i sanden og har en armlengdes avstand til konsekvensene av eget kulturpolitikk, noe som ikke er noe nytt, sier Liadal. Hun er også betenkt over at ikke flere av Haugalandets politikere på Stortinget står opp for den viktige filmpolitiske møteplassen i Haugesund.

-40 åringen Den norske filmfestival har fått én million kroner i kutt for 2018. Det er dramatiske signaler fra Høyre/Frp-regjeringen, sier hun og lover å stå på barrikadene for at neste Regjering skal følge opp Stortingets filmforlik: Forutsigbare økonomiske tildelinger og en satsing på filmformidling.

–Arbeiderpartiet vil satse på de norske filmfestivaler, ikke kutte slik denne Regjering gjør, avslutter Hege Liadal. Hun viser til at partiet i sitt alternative statsbudsjett har en merknad om at de mener at Den Norske Filmfestival i Haugesund skal ligge direkte på Statsbudsjettet.