Asbjørn Eik-Nes,
Avdelingsleder NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland
Asbjørn Eik-Nes, Avdelingsleder NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Sats på kompetanse NHO!

Norske arbeidstakere kan takle digitalisering, omstilling og endringer i arbeidslivet, men når arbeidsplassene flyttes ut av landet mister de motet, skriver Asbjørn Eik-Nes i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland.

LESERINNLEGG: Det er derfor prisverdig at NHO har valgt Made in Norway som parolen for sin årskonferanse 5. januar. Da skal NHO sin regiondirektør for Rogaland, Svein Olav Simonsen sammen med mange politikere og arbeidsgivere fra fylket vårt til Oslo for å debattere hva som skal kjennetegne en vare, tjeneste eller idé som er «Made in Norway». Ett av hovedbudskapene fra oss ingeniører som vi håper Simonsen & co tar med seg til hovedstaden er at satsingen på etter- og videreutdanning må skjerpes!

En helt grunnleggende forutsetning for «Made in Norway» er at vi vedlikeholder og utvikler den norske kompetansen. Kompetente medarbeidere som tør å tenke selv og er med på å utvikle sin egen arbeidsplass er en suksessoppskrift. Den bidrar til at en del norske bedrifter allerede nå flagger hjem fordi de ser at produksjonen blir mer effektiv, rimeligere og forutsigbar.

Kompetanse er ferskvare. NITOs undersøkelser viser at mange ikke får muligheten til etter- og videreutdanning. Det skyldes både manglende tilbud, men også at arbeidsgiver ikke legger til rette i en presset hverdag. Som landets største fagorganisasjon for ingeniører får vi nå stadig tilbakemeldinger på at tøffere tider og økende arbeidsledighet gjør det ekstra utfordrende å prioritere kompetansepåfyll og at mange arbeidsgivere svikter. Dette er sikkert ikke unikt for NITOs medlemmer.

Her har arbeidsgiverne og NHO et stort ansvar. Vedlikehold og utvikling av kompetanse hos medarbeidere er en av grunnpilarene i den norske modellen, som bygger på trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidstakersiden og arbeidsgiverne. Det blir en solid «trekant». NHO og arbeidsgiverne har ansvaret for at deres «side» i trekanten forblir sterk, og det håper vi årskonferansen vil bidra til. Fjerner man den ene siden, blir trekanten raskt en «brukket kvist.»