ENGASJERT OG KONTANT: Prosjektleder for Vikingland, Terje Devold, høstet solid applaus i Maritim Hall torsdag etter et innlegg som det måtte være en tøff sunnmøring for å få til.
ENGASJERT OG KONTANT: Prosjektleder for Vikingland, Terje Devold, høstet solid applaus i Maritim Hall torsdag etter et innlegg som det måtte være en tøff sunnmøring for å få til.

– Ikke vent på vekst – skap den!

– Ikke vent på vekst – skap den! Budskapet til Terje Devold, prosjektleder for «Vikingland» i Sveio var så kontant som bare en handlingsorientert sunnmøring kan formidle det.

ARENAKONFERANSEN 2016: Devold var i fri utfoldelse på Arenakonferansen i Maritim Hall torsdag og høstet applaus for entusiasmen. Han ga de 150 konferansedeltakerne status for det store reiselivsprosjektet. Han slo fast at et realisert Vikingland kan bli et unikt selling point” for å akkumulere gjester inn og ut av lufthavnen vår. Han skrøt av Sveio og Bjelland som lokaliseringssted. Alle tall er kritisk gjennomgått pånytt. Det foreligger nå en revidert forretningsplan, kvalitetssikret med en internasjonal samarbeidspartner som driver tilsvarende fornøyelsesparker i en rekke land. Tallene viser lønnsom drift. Det er snakk om en samlet investering på brutto 500 millioner kroner. Ut fra beregnede inntekter fra tomtesalg og gitte besøkstall mener han å kunne dokumentere en omsetning som gir mellom 35 og 40 millioner kroner i driftsmargin. Per dato trenger prosjektet ytterligere 60 millioner kroner i kapital for å kunne komme i gang.

Bare 1 prosent

Devold viste til at Haugalandet har to prosent av Norges befolkning, men bare 1 prosent av landets verdiskaping i reiselivsnæringene.

– Klarer vi gjennom felles innsats å skape 85 prosent flere gjestedøgn enn vi har i dag, vil det gi en meromsetning på 600 millioner kroner, indirekte 1,2 milliard; tusen årsverk og 83 milloner kroner i økt skatteinngang til kommunene, sa han og viste videre til prognosene for biltrafikken når Rogfast åpner. 8000 biler vil passere regionen daglig, sørover eller nordover. Om sommeren vil Haugalandet ha 3000 feriepasseringer hver dag. Om ti prosent stopper og blir her 2,5 dag, utgjør det 240.000 gjestedøgn årlig.

– Vi må få flere Visakort inn til regionen, sa Devold og så fram til mer hyppig kontakt med interesserte investormiljøer i tiden som kommer nå når forretningsplanen begynner å finne endelig form og prosjekteringsarbeidet går mot en ny fase.

Verdien av urørt natur

SUPPORTER AV HELGANES: Dag Aksnes, direktør NCE Tourism i Bergen, var ikke i tvil om at konseptet med lavprisflyplass på Helganes er viktig for den videre reiselivssatsingen på Vestlandet.

SUPPORTER AV HELGANES: Dag Aksnes, direktør NCE Tourism i Bergen, var ikke i tvil om at konseptet med lavprisflyplass på Helganes er viktig for den videre reiselivssatsingen på Vestlandet.

I et annet artig innlegg på konferansen, sa Dag Aksnes, direktør NCE Tourism med basis i Bergen, at han ofte opplever at vi nordmenn ikke skjønner hvilke verdier vi sitter på. Ingen regner på verdien av urørt natur. Det gjør han usikker på om vi klarer å forvalte dem og ta ut verdiskapingen i et internasjonalt reiselivsmarked som oftere og oftere oppsøker villskapen i norsk natur.

Mange satsingsområder

NCE Tourism bistår partnerbedrifter med rådgiving, verktøy, felles prosjekter, nettverk og møteplasser. Dag Aksnes og hans stab kobler reiselivsaktørene på Vestlandet med hverandre, med eksperter og forskningsmiljøer og med det offentlige støtteapparatet.

Stikkordene for hvilke produkter de jobber mest med er ski/vidder, vandring, sykkel, fiske, kajakk og arkitektur koblet opp blant annet med kulturarv og matkultur. Inn i dette Vestlandsbildet er Aksnes opptatt av Haugalandets plass. Han slo fast:

– Alle på Vestlandet er tjent med at vi får en lavprisflyplass. Derfor bør også flere aktører på Vestlandet understøtte det arbeidet som nå pågår på Haugalandet for å sikre driften av Haugesund lufthavn, Karmøy.

Det var jo en oppfordring som mange i salen ønsket å høre av en sentral aktør. Ikke minst Terje Devold.