REGIONENS FORTRINN: Energi og de maritime næringer på Haugalandet har størst potensial for nyskaping gjennom økt og gjensidig samhandling, sa Erik W. Jakobsen.
REGIONENS FORTRINN: Energi og de maritime næringer på Haugalandet har størst potensial for nyskaping gjennom økt og gjensidig samhandling, sa Erik W. Jakobsen.

Samhandling må settes i system

–Mange bedrifter trenger en dynamisk og konkurransekraftig klynge for å lykkes. Da må samhandling settes i system, sa Erik W. Jakobsen, partner og styreleder i konsulentselskapet Menon på Agendakonferansen i Maritim Hall.

AGENDAKONFERANSEN: Jakobsen holdt fram at det gjelder samme logikk for bedrifter som for en region. Jo større synergier som skapes gjennom samhandling, jo større er potensialet for økt, langsiktig verdiskaping. Han gikk gjennom hvordan næringsklynger kan skrus sammen og viste til gode eksempler på dette og redegjorde for suksessfaktorene.

Se på nye muligheter

Tittelen på foredraget hans var ”Drømmeløftet – Vestlandets posisjon i framtidens næringer”. Han laget et riss over syklusen i olje- og gassnæringen, som i så stor grad har preget arbeid og sysselsetting langs kysten i flere tiår.

–Det har vært en fantastisk utvikling med fortløpende vekst. Vendepunktet kom i juni 2014. Oljeprisen stupte, oljeselskapene utsatte utbygginger og droppet leteprosjekter. Det oppsto et gigantisk gap mellom kapasitet og marked. Vi fikk en stor overkapasitet av rigger og skip, slo han fast. Alt tyder på at denne situasjonen vil vedvare ei stund. Vi må derfor finne fram til nye muligheter.

Energi og maritime næringer

Jakobsen tok for seg hvilke næringer som Haugesundregionen var best posisjonert i 2015. Han trakk særlig fram energi og de maritime næringene og dokumenterte dette med tall. Sterkest vekst har det vært i de maritime næringene de siste fem årene. Innen disse næringene har vi også har en høyere produktivitetsutvikling enn i andre deler av landet. Nå må denne kompetansen vurdere alternative muligheter. Han viste til OECD’s prognoser fram til 2030 som viser at satsingsområdet offshore vind får høyest vekst – 20 prosent.

–Dette kan være viktig for denne regionen. Det er stor grunn til å tro at vi står foran et teknologiskifte, spesielt på områdene Energi og Bio. Forutsetninger for å lykkes er hvilke omgivelser man jobber i. Bedriftene trenger krevende kunder som er i forkant av markedsutviklingen og som er villig til å ta i bruk nye løsninger, sa han og oppfordret aktørene i de relevante bransjene til økt samhandling for å strekke seg mot nye markeder.

Innkobling av kunnskap

Jakobsen minnet samtidig om at for å lykkes, treges også en innkobling av kunnskapsaktører. Han mente at det fusjonerte høyskolemiljøet på Vestlandeten nå har en gylden anledning til å forbedre kontakten med næringslivet, og å satse på en målrettet spesialisering. Økt samhandling gir også bedriftene større mulighet for outsourcing av arbeidsoppgaver for å skjerpe konsentrasjonen på egen kjernevirksomhet og ikke minst utnytte andres strategiske ressurser.