skjermbilde-2016-11-23-kl-13-10-16

Lever godt med HIV

-Jeg tar en tablett, en gang til dagen, og det er det. Jeg er heldig og har ingen bivirkninger og er per definisjon ikke smittsom forteller Christopher A. Campbell, styreleder i Nye Pluss, HIV-positives landsforening.

HAUGESUND: Han er i Haugesund i anledning morgendagens seminar om HIV og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Her skal han skal formidle sin personlige historie, fra taushet til åpenhet om sin diagnose.
Det er ni år siden  Christopher fikk diagnosen HIV-positiv, men han sier selv at han antakelig har levd med infeksjonen i tyve år før det, men vegret seg for å blir testet.

Bryt tausheten

«Når snakket du sist om HIV?», det er tema for verdens aidsdag som arrangeres 01. desember. Samme vinkling har seminaret i Haugesund i morgen som er et samarbeid mellom Helse Fonna, Kirkens bymisjon og HSH. Seminaret arrangeres i år for tiende gang.

Årets seminar har tittelen «Interkulturell kommunikasjon og møte med mennesker med hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer» En stor andel av hiv-positive i Norge er nemlig innvandrere fra land hvor forekomsten av hiv er stor. Interkulturell forståelse er viktig for alle som møter mennesker berørt av hiv.

Medisin skaper debatt

19. september i år besluttet helseminister Bent Høie (H) å innføre refusjon på såkalte pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) medisiner mot hiv-smitte for menn som har sex med menn, og som ikke har fast partner.

Medisinene som brukes er de samme som benyttes for å behandle en hiv-infeksjon, forskjellen er at man tar dem før man er i en situasjon som kan innebære risiko for overføring av hiv. Helsepolitiker Sveinung Stensland (H) er en av dem som har vært kritisk til vedtaket.

-Her er det snakk om en dyr behandling for relativt få personer, man gjør kostnadsberegninger på opptil 200 personer årlig. Med daglig bruk, vil et slikt omfang gi utgifter på rundt 15 millioner kroner for selve medikamentet, og nærmere 1,3 millioner for konsultasjoner.

-Andre tiltak ville kommet flere til gode, for eksempel kunne HPV-vaksine bli innført for gutter i Norge. Det ville forhindret mange krefttilfeller. Ekstrem livsstil er ikke et statlig ansvar avslutter Stensland.

Campbell mener vi heller må erkjenne at folk har risikosex og Hiv-Norge vil at prep skal være tilgjengelig og gratis for alle som ønsker det.

Se intervju med Christopher A. Campbell i vinduet over.KRITISK TIL PENGEBRUKEN:Sveinung Stensland (H).

KRITISK TIL PENGEBRUKEN: Sveinung Stensland (H).