Siste:

Administrerende direktør i Eidesvik Offshore, Jan Fredrik Meling.
Administrerende direktør i Eidesvik Offshore, Jan Fredrik Meling.
Arkivfoto: Marius A. Haugen

Eidesvik med 143 millioner i minus

Bømlo-rederiet legger bak seg seg et mørkt 3. kvartal og får et resultat på  -143 millioner kroner mot - 78,4 millioner kroner året før.

OFFSHORE: Flere lokale rederier merker nedgangen i offshore-markedet på kvartalsresultatene. For Eidesvik Offshore peker de fleste piler nedover. Rederiet hadde i 3. kvartal 201,4 millioner kroner i driftsinntekter i 2016 mot 308,7 millioner kroner i 2015.

Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 3. kvartal var kr 574,7 millioner kroner, ned drøye 300 millioner kroner sammenlignet med fjoråret Driftsresultat før avskrivninger var på kr 279,4 mill mot 538,1 millioner i 2015. Etter at rederiet har gjort de nødvendige nedskrivningene viser resultatet en nedgang på drøye 400 millioner kroner fra 350,8 millioner kroner i 2015 til -87,9 millioner kroner i 2016. Bare nedskriving av flåten har en verdi på 205 millioner kroner. Driftsresultat før avskrivninger var kr 96,2 mill mot kr 193, 2 mill året før.

Dårlige tider har også gjort sitt innhugg på egenkapitalen til selskapet. Bokført egenkapital per 30.09.2016 var på kr 1.948,5 millioner kroner mot kr 2.193,8 millioner kroner. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 35 prosent.

– Markedet er fremdeles tøft og resultatene gjenspeiler dette. Det er ingen overraskelser og resultatet er som forventet, sier administrerende direktør i Eidesvik, Jan Fredrik Meling. 

Her kan du lese hele kvartalsrapporten