GÅR NY RUNDE PÅ NYÅRET: Styreleder Synnøve Seglem må gå en ny runde med kommunene og næringslivet på nyåret for å sikre driften til den nye internasjonale skolen.
GÅR NY RUNDE PÅ NYÅRET: Styreleder Synnøve Seglem må gå en ny runde med kommunene og næringslivet på nyåret for å sikre driften til den nye internasjonale skolen.

Trenger ti flere elever for å gå i balanse

– For å få dette til å gå rundt, trenger vi 30 elever. Vi har snart 20 og har derfor en stor jobb foran oss for å rekruttere flere, sa styreleder Synnøve Seglem da hun fredag orienterte rådet i Haugaland Vekst IKS om situasjonen for Haugesund International School.

UTDANNING: Etter en trang fødsel, kom den siste nyskapingen i skoletilbudet på Haugalandet i gang i høst i lånte lokaler på Rossabø skole i Haugesund. 1,4 millioner kroner ble samlet inn til oppstarten fra fylkeskommunen, noen kommuner og bedrifter.

– Det har vært vanskelig å få inn flere private bidrag i tider med nedbemanning. Vi må gå en ny runde over jul. Vi er nødt til å gi skolen en bærekraftig økonomi, sa Seglem til ordførerne og rådmennene og illustrerte status ved å peke på at skolen mangler 100.000 kroner per måned om utgifter skal gå mot inntekter. Får skolen 10 elever til, vil det offentlige tilskuddet kunne bringe driften noenlunde i balanse. I mellomtiden tæres det på kapitalen. Det er anstrengt.

Stadig mer internasjonalt arbeidsliv

Hun minnet om at mange haugalendinger jobber internasjonalt. Haugesund International School gir en god start for de barn og unge som sikter mot jobber i utlandet. Mange bedrifter befinner seg i en krevende global markedssituasjon. Å ha et internasjonalt skoletilbud er viktig for å tiltrekke seg internasjonalt, høykvalifisert personell. Hun pekte på at flere familier som bor i utlandet eller i Oslo ønsker å flytte hit om det finnes et stabilt, internasjonalt skoletilbud.

Trenger bred støtte

– Vi blir mer og mer verdensborgere. Det må vi ta hensyn til, sa Synnøve Seglem og oppfordret forsamlingen om å gi skolen aktiv økonomisk støtte til den er inne på tørt land.

– Det er viktig for oss med bred støtte lokalt. Regionen må se nytten av dette nye skoletilbudet, sa hun og la til at lokaliseringen på Rossabø er midlertidig. På sikt må skolen finne permanente lokaler.

TAKKET FOR MOTTAKELSEN: Rektor Fabio Corvaglia takket for god mottakelse i Haugesund.

TAKKET FOR MOTTAKELSEN: Rektor Fabio Corvaglia takket for god mottakelse i Haugesund.

Fornøyd rektor

Rektor Fabio Corvaglia hadde også ordet. Canadieren takket for flott mottakelse i Haugesund. Han er fascinert av norsk natur og av kreativiteten i lokalt næringsliv.

Han er fornøyd med lærerkollegiet skolen har fått og det nettverket som gradvis bygges opp omkring dem.

– Alt er svært positivt så langt, slo han fast og føyde til:

– Optimistiske omgivelser betyr mye.

Utfordret regionen

I en kjapp runde rundt bordet etter orienteringen, oppfordret varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde (V) regionrådet om å brette opp ermene i fellesskap for å sikre økonomien for skolen. Dette er et viktig prosjekt for regionen. Noen plasser bortenfor satt en taus Susan Borg (Frp). Hun tapte voteringen i Karmøy formannskap om at også Karmøy kommune skulle bidra til skolens etablering og drift.