OBSERVERT: Lobemanet ble observert i Karmsundet. Foto: Tor Andre Johannessen.
OBSERVERT: Lobemanet ble observert i Karmsundet. Foto: Tor Andre Johannessen.

Monstermanet i Karmsundet