arkivfoto
arkivfoto

Bekymringen stiger for fraværet

"Skolepolitikerne må legge bort politisk prestisje og ta en ny titt på fraværsreglene. Hvis vi ikke justerer reglene er vi bekymret for en del elever. I Rogaland alene har vi den første måneden sendt ut 2283 advarsler til elever. Advarsel om de kan miste sin karakter." Det skriver Simon Næsse i dette leserinnlegget.

LESERINNLEGG: Skolene melder tilbake at elever møter opp syke. Smitter andre elever og sliter seg selv ut. I skarp kontrast til arbeidslivet må de skaffe legeerklæring for alt. Kunnskapsministeren har sammenlignet det med arbeidslivet og sier at elevene har 10 prosent å gå på. Det er feil. Prosentberegningen gjøres på fag, ikke totalt på året. Derfor kan en elev miste karakter med kun et par dagers fravær. En morgen hvor de føler seg dårlig må de derfor velge om de vil sitte og vente på legekontoret eller gå og sette seg i klasserommet. Da blir valget enkelt for mange. Vi er altså i ferd med å skape en kultur hvor vi presser syke elever til å være på skolen. Det er ikke en påstand, men observasjon fra første skolemåned.

Det er korrekt at fraværet går ned. Det går ned på studiespesialiserende skoler. Dessverre ser det ut til å være stabilt og gå opp på noen yrkesfaglige skoler. Det er med andre ord de elevene vi jobber hardest for å få til å fullføre som ser ut til å respondere dårligst på reglene. Skaper vi nå mer frafall? Vi er bekymret for det.

Alle skolene og lektorlaget har meldt sin bekymring for håndtering av den nye fraværsgrensen. De nye retningslinjene fører til betydelig større byråkratisering av skolen. De økte kravene for dokumentasjon av sykefravær får også uheldige ringvirkninger hos legene. Mange leger opplever at arbeidsmengden har blitt større fordi elevene nå trenger legeerklæring på alt sykefravær.

Det er ikke galt å sette krav og regler om oppmøte. Dessverre har våre nasjonale politikere valgt en rigid løsning med en grunnleggende mangel av tillit til lærerne og skolene. Vi bør minne oss selv om at vi er satt til å forvalte fremtiden til elevene våre. Se til at de får en best mulig utdanning. Da bør en ikke la politisk prestisje gjøre blind for bedre løsninger. La oss legge tillit til skolene som grunnmur og finne en bedre løsning.

Simon Næsse (Ap)
Leder opplæringsutvalget

Henrik Heimly Steinnes (Ap)
Medlem opplæringsutvalget