Foto: Tor Håkon Thomassen
Foto: Tor Håkon Thomassen

«Et gledelig sykkelfelt i Skjoldaveien»

Å prøve ut sykkelfelt i envegskjørt gate vil gi viktige svar på videre løsninger for sykkel i sentrum, skriver Miljøpartiet De Grønnes bystyrerepresentant i Haugesund, Bjørn-Erik Davidsen.

LESERINNLEGG: Nå skal alle som vil sykle trygt fra Flotmyr til bytunet få sin prøveordning. Det er en glede å nå ha vedtatt en prøveordning med sykkelfelt i Skjoldaveien. Det skal bli mulig å sykle mot envegskjøring i eget felt, fra Flotmyr til Byparken. Også i motsatt retning vil det bli sykkelfelt. Kantparkering vil i prøveordningen bli flyttet til sidegatene.  Å prøve ut sykkelfelt i envegskjørt gate vil gi viktige svar på videre løsninger for sykkel i sentrum.  Det blir i dobbel forstand en inngangsport til å øke satsingen på en mer sykkelvennlig og bærekraftig by.

Med stor interessant vil vi følge med på den positive utviklingen i Skjoldaveien. Ikke minst i forhold til handel. Selv om butikkene i Skjoldaveien mister kantparkering vil de fortsatt ha noen av byens beste parkeringsforhold, med mange, ledige kantparkeringer i sidegatene. Alle som vil velge bil har fortsatt muligheten til det.

Undersøkelser som Statens Vegvesen bruker, viser faktisk at økt tilrettelegging for gående og syklende gir økt omsetning i nærliggende butikker. Skulle vi gjort et tiltak kun for å bedre forholdene for næringslivet i Skjoldaveien, med bakgrunn i andre byers erfaringer og undersøkelser, skulle vi gjort akkurat det vi gjør nå.

I tillegg kommer alle de andre positive effektene av at flere bruker sykkel. Vi får bedre folkehelse, vi reduserer klimagassutslipp, vi reduserer svevestøv, vi trygger sikkerheten for alle trafikanter og til sist får vi mer liv i sentrum. Dette er effekter som tilsammen forsterker hverandre og gir ringvirkninger langt ut over Skjoldaveien. Dette er god og spennende samfunnsutvikling som er bærekraftig og tar vare på mange interesser samtidig.