FRYKTER FLERE ULYKKER: Arkivfoto fra trafikkuhell i Veakrossen.
FRYKTER FLERE ULYKKER: Arkivfoto fra trafikkuhell i Veakrossen.

– Krysset i Veakrossen må utbedres nå

Næringslivet i Veakrossen ønsker fortgang i utbedring av krysset i Veakrossen og har skrevet under på et brev som ble sendt inn til kommunen fredag.

VEAVÅGEN: Per Inge Eriksen har samlet sammen 24 underskrifter fra næringsdrivende i Veakrossen, og har sendt brevet til Statens Vegvesen, Karmøy kommune og gruppeledere i lokale politiske partier.

Brevet er forfattet av Åkrehamn Vekst for sine medlemsbedrifter i Veakrossen Næringsområde.

Les hele brevet nedenfor:

Krysset i Veakrossen må utbedres nå

Næringsdrivende, befolkningen i og rundt Vea, Åkrehamn Vekst, politikere og Veavågen Bygdeutvalg har de siste årene tatt opp krysset i Veakrossen i media og direkte til sentrale politikere, kommune og Vegvesen uten at det blir tatt til følge.

Vi er nå lei av å vente på at myndighetene skal finne ut det samme som oss, krysset er trafikkfarlig og et hinder for videre bedriftsutvikling.

Det er til stadighet ulykker i krysset og det er kun kort tid siden en semitrailer ble liggende i grøften i flere timer og blokkerte kjørefeltet. Trafikken er veldig høy og det er rett å slett livsfarlig å ferdes i krysset, ikke bare i rushtiden men hele dagen fra morgen til kveld.

Det oppstår til stadighet kaos i krysset og i rushtiden står trafikken ofte stille der det er umulig å komme ut fra Austre Veaveg og ut i FV47. Det er også et problem at bussholdeplass mot Åkrehamn rett før YX stasjonen er for liten til å ta imot mer enn en buss i slusen, kø oppstår da med en gang siden bussene ikke kommer helt ut av veien. 1 2015 var det et gjennomsnitt på 12.500 ÅDT som passerte bommen på Brekketoppen.

Nå er trafikken i krysset større enn 12.500 ÅDT i døgnet da det ikke er målinger som tar med til og fra sør (Åkrehamn) og inn/ut av Austre Veavegen. Det er rett og slett uforsvarlig av vegmyndighetene og Karmøy kommune å ikke prioritere dette krysset nå.

Etter at sykkel og gangsti til Brekke kom, er det mange flere gående og syklende som ferdes i området. Området ligger også tett opp til turområde for myke trafikanter rundt Veamarka.

Veakrossen Næringsområde har gjennom mange år slitt med at de selv ikke kommer ut og inn på FV47 og det er et stort hinder og konkurransevridende at kundene ikke prioriterer bedriftene på området siden trafikkmaskinen på langt nær er tilfredsstillende.

Næringsdrivende får daglig klager fra kunder som mener det er store utfordringer med å komme ut på FV47 etter at de har handlet. Videre er det stor økning de siste årene på tungtrafikk som skal inn til næringsområdet for å levere og hente varer. Når utvidelsen av sykehjemmet er ferdig vil det bli enda større trafikktetthet i krysset.

Vi vil ha en snarlig utredning og utbedring av krysset. Det må være en enkel sak å lage en midlertidig løsning i påvente av en omkjøringsvei som kan ta mange år før den er på plass. Det har vi ikke tid til å vente på, vi må ha fortgang i kryssløsning nå. Forslag fra oss er en midlertidig enkel rundkjøring kombinert med av og påkjørings fil.

For at det ikke skal oppstå alvorlige ulykker i det farligste krysset på Karmøy, må dere ta tak i denne alvorlige utfordringen nå.