SPENNENDE PLANER I FEIL REKKEFØLGE: Det mener administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening.
SPENNENDE PLANER I FEIL REKKEFØLGE: Det mener administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening.

-I gal rekkefølge

Egil Severeide mener dagens nyhet er spennende men regionreformen burde kommet først, så kommunereformen.

HAUGESUND: -Først når landet er delt inn i storregioner, kunne vi fått en konstruktiv debatt om hvordan kommunene Norge burde sett ut. Da ville forankringen vært sterkere, og kommunene ville visst bedre hva de gikk til.

Nå har vi begynt i feil ende sier administrerende direktør i Haugesundregionens næringsforening.

Regionreform kan ha mye for seg

Den har et demokratisk preg over seg. Regionene kan få overført statlige institusjoner, oppgaver og ansvarsområder, og mer makt kan bli tilført distriktene fortsetter Severeide.

Han viser også til at at samarbeidet i vestlandsaksen er blitt stadig bedre. Høgskolene i Sogn, Bergen og Haugesund slår seg sammen, og næringsforeningene samarbeider godt i den samme aksen. Slik sett er dette en naturlig fortsettelse.
-Men det vil nok også bli en maktkamp internt i regionene. Jeg ser at Geir Pollestad (SP) er redd for at Rogaland vil bli taperen i kampen mot Bergen og Sogn og Fjordane.

Han er vel mer redd for Stavanger enn for Haugalandet. Vi ligger strategisk plassert midt mellom de store byene i en ny storregion og har alle muligheter for å spille en god og konstruktiv rolle.
Ikke minst i lys av de store infrastrukturprosjektene Rogfast og Hordfast som er på trappen.