KORRIGERTE BILDET: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt i Haugesund formannskap onsdag.
KORRIGERTE BILDET: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt i Haugesund formannskap onsdag.

Politimesteren kledde av politiinspektøren

Det er vanskelig å tolke redegjørelsen som politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt ga i Haugesund formannskap onsdag som noe annet enn en punktering av politiinspektør Thomas Utne Pettersens fremmedfrykt-utspill tidligere i sommer.

HAUGESUND: Tallene han la på bordet om kriminalitetsutviklingen i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i perioden 2005-2013 viser et mye mer nyansert bilde av asylanters og flyktningers bidrag til ulovlige handlinger enn hva Utne Pettersen mente han kunne dokumentere.

I kronikken presenterer han tall som tegner et bilde av at det er utenlandske menn som står bak en betydelig del av kriminaliteten i Norge. Derfor mener han også at folks fremmedfrykt overfor asylanter og flyktninger er «høyst rasjonell og berettiget». Politiinspektøren ble raskt omfavnet av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og av Leder i Human Rights Service, Hege Storhaug.

– Snakker om å snakke rett fra levra – og med dokumentasjon i front. Han kler av hykleriet og politisk ledelses svik, som ikke minst handler om vår trygghet som borgere, var en av Storhaugs kommentarer.

Noen fakta fra Hans Viks redegjørelse i Haugesund formannskap onsdag:

  • Utenlandske statsborgere står for 12 prosent av den anmeldte voldskriminaliteten. På topp i hvilke nasjonaliteter de representerer, ligger Polen, Russland og Irak.
  • I politidistriktet står utenlandske statsborgere for 64 av 253 registrerte saker om vold i nære relasjoner.
  • Utlendinger har stått for 11 prosent av registrerte vinningsforhold siden 2005. Listen domineres av svensker, men også øst-europeere.
  • Hele politimesterens redegjørelse om utlendinger og kriminalitet i vårt politidistrikt kan du lese her
IMG_3941

ENIGE OM TALLENE: Arne-Christian Mohn og Jarle Utne-Reitan mener begge to at politimesteren i Rogaland tegnet et helt bilde annerledes enn det bildet som har vært tegnet i den offentlige debatten.

Mohn og Utne-Reitan enige

– Det var godt å få konkrete tall. Politistatistikken er mangelfull fordi vi ikke kan dele opp i alle de undergruppene som man gjerne vil, men hovedkonklusjonen er uansett at antall forbrytelser pr innbygger og pr utlending går tydelig nedover. Forskjellen mellom utlendinger og nordmenn reduseres, sier ordfører Arne-Christian Mohn til H-nytt i en kommentar etter formannskapsmøtet.

Han peker på at enkelte grupper hadde flere forbrytelser pr innbygger enn andre, men utslagene er så små at vi ikke kan legge vekt på dem.

Gruppeleder for Høyre, Jarle Utne-Reitan deler Mohns vurdering av tallene.

– Det bildet som tegnes i dag av politimesteren i Rogaland er helt annerledes enn det bildet som har vært tegnet i den offentlige debatten.

Det er ikke slik at vi kan si med dekning i statistisk materiale at asylsøkere og flyktninger er sterkt overrepresentert. Det har tvert om skjedd en utflating ved at andelen innvandrere i tallene nå er på linje med nivået for nordmenn. Vi må også merke oss finurligheter som at svensker er sterkt representert for vinningsforhold, sier Utne-Reitan.

Utenforskapet største utfordring

– Det er også et poeng at når det gjelder flyktninger som kommer til Norge, er det flest unge menn enn hva som er snittet i befolkningen for øvrig. Det er da naturlig at tallene for dem er noe høyere, legger ordfører Mohn til før Utne Reitan fortsetter:

– De tallene vi har fått i dag må være med på å dempe den polariserte debatten vi har hatt fram til nå. Den største trusselen mot tryggheten i våre lokalsamfunn vi alle ser er den økte tendensen til utenforskap. Her har vi alle et ansvar for å legge forholdene til rette for utsatte grupper.