AVVENTENDE: Fagdirektør Haldis J. Økland Lier mener det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser omleggingen av spesialistutdanningen av leger vil få for sykehusene i Helse Fonna.
AVVENTENDE: Fagdirektør Haldis J. Økland Lier mener det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser omleggingen av spesialistutdanningen av leger vil få for sykehusene i Helse Fonna.

– For tidlig å si noe om konsekvenser

– Det er for tidlig å si noe hvilke konsekvenser denne reformen vil få for våre sykehus, sier fagdirektør Haldis J. Økland Lier i Helse Fonna HF. Hun har ingen tro på at foretaket vil miste dagens spesialistutdanning.

HAUGESUND: Det er Helsedirektoratet som har konkludert med at det skal gjennomføres en ny spesialistutdanning for leger fra og med neste høst. Den skal skje der pasientgrunnlaget og tjenesten er slik at læringsmålene kan oppfylles. I praksis kan det føre til at større deler av spesialistutdanningen vil foregå på sykehus med regions- eller landsfunksjon.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil bli for oss, sier fagdirektør Økland Lier til Haugalandnytt.

Også i dag er det slik at leger som tar sin spesialistutdanning her, veksler mellom faglige opplegg i Haugesund og regionssykehuset i Stavanger eller universitetssykehuset i Bergen. Lengden på oppholdene i Haugesund vil være avhengig av hvordan man klarer å oppfylle de nye læringsmålene. Uansett må den enkelte kandidat frekventere også de større sykehusene i landsdelen.

Økland Lier sier for øvrig at sykehusene i Helse Fonna har hatt et stort faglig utbytte av å delta i spesialistutdanningen. Hun er optimist og har stor tro på at sykehusene i vår region fortsatt vil ha en viktig rolle å spille.

Saken ble tatt opp i formannskapet onsdag. Her varslet ordfører Arne-Christian Mohn at den videre utvikling i saken vil bli fulgt nøye og om nødvendig bli fulgt opp gjennom kontakt med regjering og Storting.