Klarer de å samle seg om en lokalisering?

Det politiske arbeidet med å sikre regionen et nytt og moderne fengsel går nå inn i en ny fase. Politikerne på Haugalandet bør bli enige om en lokalisering som de kan foreslå overfor departementet.

MENINGER: Den politiske ledelsen i Haugesund kommune er tydeligvis bekymret for den videre skjebnen for det langvarige og tverrpolitiske arbeidet for å sikre regionen et nytt kretsfengsel. I formannskapet onsdag refererte ordfører Arne-Christian Mohn kort fra et møte i arbeidsutvalget i regionrådet tidligere på dagen. Haugaland Vekst IKS forbereder en sak om forslag til lokalisering av nytt fengsel som skal behandles i regionrådet og trenger politiske føringer.

Etter det H-nytt erfarer spriker forslagene i alle retninger. Både Karmøy og Tysvær har lagt to lokaliseringsforslag på bordet, Sveio har tre, mens Vindafjord vil at nytt fengsel skal etableres ved at det eksisterende fengselet i Sandeid blir bygget ut.

Etter møteslutt sier ordfører Arne-Christian Mohn til oss at han er bekymret for at ikke kommunene klarer å samle seg om én fornuftig lokalisering. I og med at det pågår en prosess med nytt fengsel også sør for Boknafjorden, er han skeptisk alle forslag om lokalisering av nytt fengsel sør for Haugesund. Da kan fort prosjekter bli sammenslått og alt havne på sørsiden av fjorden. Bygging av Rogfast er en god begrunnelse. Han foretrekker derfor å velge en lokalisering som ligger mellom domstolene i Haugesund og på Stord, midt i det gamle politidistriktet. Dette er et forslag som også vil samle bred støtte i Sunnhordland og som derfor etter hans mening har større mulighet for å få gjennomslag. Også i denne sammenheng er Sveio fortsatt midt i leio.

Det skal bli spennende å se hvordan denne saken blir konkludert i førstkommende rådsmøte. Per i dag ligger det an til å bli en god, gammeldags tautrekking der alle kommunene står på sitt, på jakt etter nye arbeidsplasser og uten strategiske vurderinger om hvordan regionen best kan lykkes med å få staten til å bygge nytt fengsel.

Med tanke på den prosessen vi nettopp har vært gjennom med hensyn til ny organisering av politidistriktene, synes det å være klok manns tale å ha hensynet til Sunnhordland sterkt med i vurderingene. Da er Sveio valget. Alternativet kan være Sandeid. Her finnes det allerede et fengsel og tilgjengelige arealer for utbygging.

Saken er også en prøvestein på evnen til å samarbeide på tvers av kommunegrensene etter at enhver bestrebelse om ny kommunestruktur er falt til jorden – med et unntak. Da må det tenkes strategisk på et regionalt nivå, egeninteressene må nedtones og et åpenbart fornuftig kompromiss framelskes. Får vi oppleve det?