ARMEN TIL BERGEN: Hordaland-diagonalen som del av opprustet, vintersikret og forkortet E134 over Haukeli, kombinert med Rv52 med fergefri arm til Ålesund, er den beste totalløsningen for Norge.
ARMEN TIL BERGEN: Hordaland-diagonalen som del av opprustet, vintersikret og forkortet E134 over Haukeli, kombinert med Rv52 med fergefri arm til Ålesund, er den beste totalløsningen for Norge.

Forlanger at E134-armen utredes nå

– Vi fikk godt fram at Statens vegvesens anbefaling er den beste løsningen for Vestlandet og for Norge som helhet. Kravet vårt om at E134-armen til Bergen må utredes nå, er kraftig kringkastet på Stortinget, sier daglig leder Arnfinn Førsund i SMB Hardanger.
forsund

FORNØYD MED HØRINGEN: Daglig leder Arnfinn Førsund i SMB Hardanger. 

Kommunene og næringslivet langs dagens E134-trasé mellom Drammen og Karmøy/Haugesund arrangerte tirsdag en høring på Stortinget der de la fram det de kaller en mini konseptvalgutredning om den ønskede armen av E134 fra Odda til Bergen. Regjeringen Solberg fulgte ikke fagrådet fra Statens Vegvesen da den i desember i fjor i stedet ba vegvesenet om å utrede Rv52 opp mot Rv7 mellom Gol og Voss før øst-vest-trasé nr to ble valgt. Den foreslåtte arm til Bergen ble lagt på is.

Desidert størst samfunnsnytte

– Vi har i dag grundig dokumentert og gjentatt at en E134 over Haukelifjell til Haugesund med fergefri arm til Bergen er det veiprosjektet som har desidert størst samfunnsnytte. Den andre hovedtraséen burde bli Rv52 Hemsedal med fergefri arm til Ålesund, sier Arnfinn Førsund. Selv introduserte han Stortingsbesøket i dag sammen med Jan Terje Veseth i Notodden Utvikling med et debattinnlegg i Aftenpostens morgenutgave der de oppsummerer problemstillingene og de utfordringene de mener Regjeringen snarest må forholde seg til. Her krever de en fullverdig utbygging av E134 over Haukeli og at det gjennomføres en konseptvalgutredning for armen mellom Bergen og Odda.

–Et unisont krav

– Det er etter hvert et unisont krav fra NHO, LO, Norsk Industri, næringslivet og kommuner at armen til Bergen må utredes nå. Stortinget må ha et fullgodt beslutningsgrunnlag våren 2017 når våre folkevalgte skal vedta Nasjonal Transportplan, skriver de to og mener at det er komplett ulogisk å utrede den veistrekningen som beregningene i Øst-vest-utredningen viser vil gi desidert størst samfunnsnytte.

FORNØYD MED INITIATIVET: Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) gir Frp’s stortingsgruppe god kred for at de tok initiativ til tirsdagens E134-høring.

– Å tvinge gjennom en løsning som kommer mye dårligere ut i alle samfunnsøkonomiske analyser, er jo ensbetydende med å kaste skattebetalernes penger ut av vinduet. Vi forventer mer av Regjeringen, skriver de to.

Takker Hoksrud

I så måte er det interessant å registrere at det var Frp’s stortingsgruppe med Bård Hoksrud i spissen som var vertskap for tirsdagens høring. Bård Hoksrud, tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet og nå stortingsmedlem fra Telemark, er vel kjent med Vegvesenets vurderinger av E134’s betydning. Stortingsrepresentant Magne Rommetveit, selv medlem av Kommunikasjons- og transportkomitéen, hadde ikke selv anledning til å delta på høringen i dag, men mener at det er et prisverdig initiativ som Hoksrud her har tatt.

– Vi kan være glade for at han har kommet seg ut av regjeringsapparatet, sier Rommetveit og håper også at dette tyder på at regjeringen også kan være i bevegelse når det gjelder selve Saken.

Pluss 19 milliarder

Minikonseptutredningen av arm til Bergen som delegasjonen hadde med seg til Stortinget i dag, er utarbeidet av Multiconsult og Norconsult på oppdrag fra E134 Haukelivegen AS og Oddabaserte Hordalanddiagonalen AS. Arnfinn Førsund gjentar overfor Haugalandnytt at kombinert med Rv52 og fergefri arm til Ålesund er dette den beste totalløsningen for Norge, med positiv samfunnsnytte på 19 milliarder kroner. En løsning med E134 bare til Haugesund, uten nedkorting i Telemark, har en negativ samfunnsnytte på 13 milliarder kroner. Med andre ord en forskjell på hele 32 milliarder kroner.

– Nå håper vi at dette var et så kraftig signal at regjeringen presses til å endre holdning, sier Arnfinn Førsund noen sekunder før han går om bord i flyet på Gardermoen på vei hjem etter en vellykket høring på Stortinget.