MENER DET VAR PÅ HØY TID: Egil Severeide mener de ekstra midlene kommer seint men godt.
MENER DET VAR PÅ HØY TID: Egil Severeide mener de ekstra midlene kommer seint men godt.

–Sent, men godt!

–Omsider er Haugesund-regionen hørt, sier administrerende direktør Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforeningen i en kommentar til regjeringens forslag til revidert budsjett for 2016.  

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Severeide representerer over 1500 bedrifter i regionen og har med stigende uro sett hvordan arbeidsledigheten har bitt seg fast.

Han viser til at foreningen tok opp behovet for motkonjunkturtiltak i et møte med stortingsrepresentantene fra Hordaland og Rogaland allerede i fjor vår. Når Haugesund i fjor høst toppet statistikken med bykommuner med høyest ledighet i landet, mener han at behovet ble skikkelig dokumentert.

–Men det har vært vanskelig å nå fram med budskapet når det meste har dreid seg om oljenedturen i Stavanger-området. Nå får vi uttelling. Det er veldig positivt at regjeringen nå svarer i revidert budsjett, men det har tatt tid, sier Severeide.

Håper på rask oppfølging

Han håper at når Haugesund og Karmøy nå får 22 millioner kroner til bekjempelse av ledigheten må det resultere i at kommunale vedlikeholds- og byggeprosjekter blir forsert for å skaffe arbeid til ledige hender.

–Dette er en hastesak. Vi kan ikke leve med en ledighet på 5-6 prosent over tid, sier Severeide. Han er opptatt av at Haugesunds spesielle situasjon blir viet oppmerksomhet. Og viser tiI en analyse som NAV nylig gjennomført på bestilling fra Næringsforeningen. Her ble det dokumentert at regionsenteret har hatt høyest ledighet i Rogaland gjennom 30 år.

Årsaken er at byen både i opp- og nedgangstider har en høy andel utenlandske statsborgere, at utdanningsnivået både i befolkningen og blant ledige er lavere enn i Rogaland og at Haugesund i stor grad tiltrekker seg personer med økonomiske og sosiale utfordringer, både fra andre kommuner på Haugalandet og fra Sunnhordaland.

–Dette setter Haugesund i en spesiell situasjon, og gjør det nødvendig med mer langsiktige tiltak for å snu utviklingen, sier Severeide.