Prisutviklingen i boligmarkedet er mer positiv i Haugesund enn i Stavanger, dog fra et mye lavere nivå.
Prisutviklingen i boligmarkedet er mer positiv i Haugesund enn i Stavanger, dog fra et mye lavere nivå.

Minus i Stavanger, pluss i Haugesund

Boligprisene i landet steg i snitt med 1,4 prosent i april og er nå 5,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Men det er store geografiske forskjeller. Stavanger og Rogaland er hardt rammet. Det er kjøpers marked og prisene har stupt.

BOLIGPRISER: April ble nok en sterk måned i boligmarkedet, og det er på Østlandet at prisene utvikler seg sterkest. Spesielt Oslo har en meget sterk prisstigning så langt i år og skiller seg ut med et for lavt utbud av boliger til å kunne møte den sterke etterspørselen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding,

Det ble solgt 8.916 bruktboliger i april, en økning på 9,4 prosent sammenlignet med april 2015. Ved utgangen av april var det 12.523 boliger til salgs, noe som er 1 prosent færre enn for ett år siden. –Så langt i 2016 er det solgt 8,4 prosent færre boliger enn på samme tid i fjor, men det er kun 2015 som overgår inneværende års omsetning, sier Dreyer.

Minus i Stavanger

Boligmarkedet har lenge vært todelt. Oljebremsen sørget for tilbakegang I Stavanger og på Nord-Jæren. Oljebyen er den eneste med billigere boliger fra mars til april, dog bare med 0,1 prosent. Årsveksten ligger nå på minus 7,2 prosent. Den rake motsetningen er Oslo. Her er det få tegn til prisbrems.

–I løpet av april er det kommet mange boliger ut i markedet. Likevel vokser ikke lageret av boliger for salg, siden det i mange regioner er lav salgstid grunnet høy etterspørsel. Vi forventer at det frem mot sommeren vil komme stadig flere boliger ut i markedet, noe som vil dempe prisstigningen, sier Dreyer i pressemeldingen.

Salgstiden ned

Det tok i gjennomsnitt 37 dager å selge en bolig i april mot 32 dager i april 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Tønsberg der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 15 og 16 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Lillehammer og Stavanger med henholdsvis 71 og 75 dager.

– Salgstiden går ned i mange områder, og det tyder på at det har vært et godt marked i april. Men det er fortsatt store regionale forskjeller i salgstid, sier Dreyer.

 Sprikene i prisutvikling gir store forskjeller i hvor mye bolig du får for pengene rundt om i landet. I Haugesund er snittpris pr kvm nå 21.888, langt under landssnittet per m² på 36.643

Sprikene i prisutvikling gir store forskjeller i hvor mye bolig du får for pengene rundt om i landet. I Haugesund er snittpris pr kvm nå 21.888, langt under landssnittet per m² på 36.643

1,2 prosent i Haugesund

Størst oppgang blant byene hadde Oslo og Hamar med 2,0 prosent hver. I Haugesund var oppgangen 1,2 prosent.

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo hatt med en vekst på 10,5 prosent. Deretter følger Hamar og Drammen med henholdsvis 9,5 og 8,6 prosent. I Haugesund var veksten 3,7 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 7,2 og 6,0 prosent.

Store sprik

Sprikene i prisutvikling gir store forskjeller i hvor mye bolig du får for pengene. I Oslo koster én kvadratmeter 59.000 kroner i snitt. Det gir deg knappe 50 kvadratmeter med boligbudsjett på tre millioner. Kjører du to timer utover til Skien, gir samme kjøpesum 150 kvadratmeter. I Haugesund er snittpris pr kvm nå 21.888.

Boligprisutviklingen i landets byer

Oversikten viser prisutviklingen den siste måneden, utviklingen på ett år og kvadratmeterpris akkurat nå i alle norske byer hvor meglerbransjen fører statistikk.

OSLO: April: +2,0 prosent. Siste 12 mnd.: +10,5 prosent. Pris per m²: 59.183

FREDRIKSTAD: April: +1,7 prosent. Siste 12 mnd.: +6,7 prosent. Pris per m²: 26.048

MOSS: April: +1,1 prosent. Siste 12 mnd.: +5,9 prosent. Pris per m²: 29.313

SARPSBORG: April: +1,5 prosent. Siste 12 mnd.: +8,3 prosent. Pris per m²: 24.089

HAMAR: April: +2,0 prosent. Siste 12 mnd.: +9,5 prosent. Pris per m²: 27.614

LILLEHAMMER: April: + 1,0 prosent. Siste 12 mnd.: 4,5 prosent. Pris per m²: 29.308

DRAMMEN: April: +1,6 prosent. Siste 12 mnd.: +8,6 prosent. Pris per m²: 34.535

LARVIK: April: +0,8 prosent. Siste 12 mnd.: +5,9 prosent. Pris per m²: 23.794

SANDEFJORD: April: 1,8 prosent. Siste 12 mnd.: +3,6 prosent. Pris per m²: 25.335

TØNSBERG: April: 1,3 prosent. Siste 12 mnd.: +6,1 prosent. Pris per m²: 31.436

PORSGRUNN: April: +1,5 prosent. Siste 12 mnd.: +4,5 prosent. Pris per m²: 21.071

SKIEN: April: +1,2 prosent. Siste 12 mnd.: +4,5 prosent. Pris per m²: 20.013

KRISTIANSAND: April: +1,1 prosent. Siste 12 mnd.: +2,4 prosent. Pris per m²: 29.293

SANDNES: April: +0,0 prosent. Siste 12 mnd.: -6,0 prosent. Pris per m²: 32.477

STAVANGER: April: -0,1 prosent. Siste 12 mnd.: -7,2 prosent. Pris per m²: 36.123

HAUGESUND: April: +1,2 prosent. Siste 12 mnd.: +3,7 prosent. Pris per m²: 21.888

BERGEN: April: +0,7 prosent. Siste 12 mnd.: +3,2 prosent. Pris per m²: 40.034

ÅLESUND: April: +1,2 prosent. Siste 12 mnd.: +4,0 prosent. Pris per m²: 29.972

TRONDHEIM: April: +1,0 prosent. Siste 12 mnd.: +4,1 prosent. Pris per m²: 41.282

BODØ: April: +1,4 prosent. Siste 12 mnd.: +6,0 prosent. Pris per m²: 34.220

TROMSØ: April: +1,0 prosent. Siste 12 mnd.: +3,7 prosent. Pris per m²: 42.014

SNITT NORGE: April: +1,4 prosent. Siste 12 mnd.: +5,8 prosent. Pris per m²: 36.643

Merk: Alle prisendringer er nominelle, og gjelder snittet av alle boligtyper – både eneboliger, leiligheter og tomannsboliger.

Kilder: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.