valestrand oppvekstsenter

Vil legge ned oppvekstsenteret i Valevåg

Valestrand Oppvekstssenter blir nedlagt dersom rådmannen får det som han vil. Innbyggerne har tatt opp kampen for å beholde barnehagen som blir brukt av 27 småbarnsfamilier.

SVEIO: Nå kjemper innbyggerne mot nedleggelsen og ber folk om å signere et opprop for å beholde institusjonen.

– Det er forferdelig trist at en viktig institusjon i vår bygd nå kan risikere å bli nedlagt, sier demokratiforkjemper Brigt Ottar Valen til Sveiobladet.

Valen mener rådmannens vurdering om å legge ned oppvekstsenteret er et dårlig forslag.

– 27 småbarnsfamilier vil bli berørt av nedleggelsen dersom det skulle skje. Da må vi òg tenke på at familier må kjøre ekstra langt for å kunne sende sine barn i barnehagen, sier Valen.

I sin argumentasjon legger rådmannen til grunn at oppvekssenteret er blant de dyreste institusjonene i kommunen, ettersom et barn i Sveio-området koster 93.000 kroner mot 95.000 kroner i Valestrand. Dette kommer av at pedagogstørrelsen i Valestrand er ørlite større, heter det i oppropet.

Saken skal til behandling i kommunestyret den 23. mai.