TIDEN ER NÅ MODEN: Arvid Nesse og MetCentre vil nå organisere et klyngeprosjekt for bedrifter som er interessert i å bruke testsenteret til å posisjonere seg i nye markeder.
TIDEN ER NÅ MODEN: Arvid Nesse og MetCentre vil nå organisere et klyngeprosjekt for bedrifter som er interessert i å bruke testsenteret til å posisjonere seg i nye markeder.

Lager klynge uavhengig av staten

–Vi har ikke tid å vente på staten, sier Arvid Nesse, daglig leder for Marin Energi Testsenter. Etter å ha fått nei fra Innovasjon Norge om finansiering av et nytt klyngeprosjekt for havvindsatsing, satses det på at regionen selv skal bære det fram.

KARMØY: –Vi har brukt mye tid på å etablere et offshore vind testsenter tid , men jeg har faktisk større tro på at vi får dette til i dag enn hva jeg hadde for et par år siden, sier Arvid Nesse, daglig leder for Marin Energi Testsenter, eller MetCentre, på Karmøy. Nå har styret for senteret bestemt seg for å samle de regionale aktørene i havvind til et klyngeutviklingsprosjekt uavhengig av det statlige virkemiddelapparatet. Utviklingsmiljøet i regionen har ikke tid til å vente på dem.

Senteret ble opprettet for sju år siden i forbindelse med utplasseringen Statoils flytende vindturbin Hywind, og største eiere er Statoil, Rogaland fylkeskommune, Karmøy kommune og Uni Research Polytec. Formålet var å tilrettelegge for utvikling av havvind-aktiviteter i Norge. Infrastrukturen er på plass for flere aktører på og utenfor Sørvest-Karmøy. Tidligere i år tok MetCentre initiativ for å samle de regionale aktørene i havvind til et Arena klyngeutviklingsprosjekt. Det ville gitt flere millioner i finansiering årlig. Søknaden fikk nei fra Innovasjon Norge.

-Alle hadde det for travelt

–Begrunnelsen var at det var gått for kort tid siden et annet arenaprosjekt for offshore vind på Vestlandet, sier Nesse til Karmøynytt. Han jobber fortsatt med MetCenter på halv tid, men har flyttet inn hos Uni Research Polytec i Haugesund sentrum etter mange år med tilhold på Rogaland Ressurssenter på Flyplassveien.

I 2009 ble Arenaprosjektet Norwegian Offshore Wind opprettet med statlig finansiering, men la seg selv ned i 2014 som en konsekvens av manglende driv i bransjen.

–Hvorfor ble det avsluttet, Nesse?

–Prosjektet hadde base i Bergen med en avlegger i Rogaland. Både bedrifter og forskningsinstitusjoner deltok. Evalueringsrapporten forteller at prosjektet stoppet opp i 2014 på grunn av høykonjunkturen i olje- og gassnæringen. Bedriftene hadde det travelt med svært høyt aktivitet i olje og gass.

Nye markedsmuligheter

–Men det er vel slett ikke tilfellet lenger..?

–Nemlig! Siden den gang har det skjedd en stor omveltning, særlig her på Vestlandet, noe som også var årsaken til at vi nå plukker opp igjen dette prosjektbehovet. Vi mener at omstillingsbehovet i olje- og offshorebransjen er så stort at det er behov for et nytt klyngeinitiativ, sier Nesse. Han forteller at hensikten var å dra med seg det beste fra det avsluttede prosjektet over i et nytt prosjekt – og gjerne spisse det enda mer mot maritim sektor, mot olje- og gassbransjen og de områdene av havvindmarkedet som Norge har spesielle forutsetninger for å levere.

–Vi snakker om fundamentering, installasjon, havbunnsundersøkelser, tilkomst og vedlikehold i barske værforhold – alt det som norsk offshoreindustri har mestret på en glimrende måte gjennom alle år og som er i ferd med å bli en ny bransje alle kunnskaper og ferdigheter kan anvendes i, sier Nesse.

Vanskelig å forstå

Prosessen fram mot den nye klyngesøknaden til Innovasjon Norge krevde sitt:

–Vi forberedte oss godt, hadde flere informasjonsmøter, fanget stor interesse og sendte inn ei skisse til Innovasjon Norge. De krever dette før vi sender inn en fullstendig søknad. Vi ble imidlertid stoppet allerede på skissenivået. Begrunnelsen var kort og godt at det har gått for kort tid siden forrige Arena klyngeprosjekt.

–Var ikke dette merkelig, konjunkturene tatt i betraktning?

–Det er vanskelig å forstå når vi sitter så tett på situasjonen her på Vestlandet. Det har skjedd dramatiske endringer på disse to årene.

–Men dette avslaget stanser dere ikke?

–Nei, vi skal i gang uansett. Vi mener timingen er rett. Det er veldig mange som orienterer seg mot havvind og markedet er i sterk vekst Vi har bestemt oss for å sette i gang sammen med en del av de bedriftene som har vist interesse, altså i litt mindre skala.

Artikkelen fortsetter under bildet.

hywind

Arkivfoto: Helge Hansen/Statoil

Kostnadene må ned

–Hvorfor et klyngeprosjekt?

– Vårt formål er å tilrettelegge for utvikling av havvind-aktiviteter i Norge. Uten et hjemmemarked i overskuelig fremtid, er terskelen for å komme i posisjon til det internasjonale markedet tøffere.

Han mener et klyngeprosjekt kan bistå på veien.

– Vi ser det er et stort behov for nye løsninger som kan få ned kostnadene ned i havvind. Der har norske bedrifter mye å bidra med, ikke minst når de jobber tverrfaglig.

-Vi har alt på plass!

–Har MetCenter på Karmøy en nasjonal posisjon i dag?

full-test-areas

–Ja, det mener vi bestemt. Per i dag er vi det eneste senteret i Norge for fullskala testing. Andre steder har det vært initiativer som har kommet og som er avsluttet. Vi har alt på plass og jobber aktivt med mange prosjekter. Utfordringen vår er at dette har tatt mye lenger tid enn hva vi opprinnelig trodde. På den annen side opplever vi at interessen for testsenteret er oppadgående. Per i dag jobber vi med åtte ulike utviklingsselskap, hvorav fire har til hensikt å ta beslutninger om oppstart inneværende år. Vi vet at det er snakk om krevende beslutninger. Kostnadsrammen for et prosjekt ligger i området mellom 200 og 300 millioner kroner. Selv for store aktører er det krevende å få dette til. Derfor tar det tid.

–Ulike teknologier?

–Ja, det er snakk om fire helt ulike teknologier. De aktuelle selskapene utvikler fundamenter for havvindturbiner, noen bunnfaste og noen flytende, men også noen turbinleverandører vurderer å gå i gang med en fullskala test.

Kinesisk prosjekt på is

Den kinesiske vindmølleprodusenten China Min Yang Wind Power har tidligere sagt at de ville teste sin tobladede vindturbin på Karmøy. Det skulle skje I 2016.

–Hva er statusen for det kinesiske prosjektet?

– Det er ikke fullfinansiert ennå med den konstellasjonen som var planlagt,sier Nesse og legger til:

–Det ligger litt på is for øyeblikket, men det kan fort gis ny framdrift med en litt annen konstellasjon enn vi hadde.

Venter på investeringsbeslutninger

Oljenedturen gjør at flere snur seg mot havvind, også norske selskaper. Nesse tror det vil gi flere muligheter for testsenteret på Karmøy, som har konsesjoner for åtte nye vindturbiner.

–Er det ikke et paradoks at vi akkurat nå lever i et land med mye ledig offshore ingeniørkompetanse mens norske statsselskaper foretar milliardinvesteringer i offshore vindkraft i England og Tyskland?

–Det er et stort og økende internasjonalt marked for offshore vind og det er mange norske bedrifter som er godt i gang med å ta en posisjon i dette markedet. Jeg har forståelse for at norske bedrifter ikke investerer i kommersielle vindparker i Norge. Med dagens strømpriser er inntektsmulighetene for svake her hjemme. Men det er et kjempestort internasjonalt marked under oppseiling. Storbritannia og Tyskland har vært drivende, og nå kommer etter hvert Frankrike, Belgia, Nederland og ikke minst Asia etter. I Asia satser kineserne og japanerne stort sammen med sørkoreanerne og taiwaneserne. Norsk offshorekompetanse har mye for seg. Disse landene har ikke samme offshore tradisjon som norske rederier og norsk offshoreindustri. Her er det med andre ord mange muligheter i tiden som kommer.

-Har MetCentersatsingen solid oppbakking på Haugalandet i dag?

–Ja, interessen er stor. Vi har holdt på lenge og til tross for det har vi fått tilført kapital for å jobbe videre. Vi har god backing. Derfor har vi også gode samtalepartnere når vi diskuterer alternativ finansiering av et klyngeprosjekt.

Starter i mai

–Hva blir framdriften?

–Vi samler de aktuelle aktørene i mai for å lage en plan. Deretter skal finansieringen på plass. Tanken er å starte opp allerede til høsten. Det er ikke usannsynlig at vi sender ny Arena-søknad neste år. Er vi i gang med klyngen, får vi en bedre basis for å få gjennomslag hos staten.

–Når forsvinner Hywind-møllen fra Skudefjorden og testsenteret?

–Så vidt jeg vet er det ikke tatt noen beslutning om det. Statoil jobber med en plan om å knytte den til en olje- og gassinstallasjon.

–Når har vi den første installasjonen på plass på testsenteret?

–Noen av dem som vurderer investeringsbeslutning i år, har et ønske om å være i gang i 2017. Installasjonen må skje i løpet av sommersesongen. Tidsvinduet er derfor smalt og det skal veldig lite til før det blir 2018, sier en nøktern og nyoptimistisk leder av Marin Energi Testsenter på Karmøy. Han legger til at styret hans har bestemt seg for å se på mulighetene for å bruke testområdet innen områder som energilagring, annen energiproduksjon og samlokalisering med for eksempel havbruk.