arkivfoto:
arkivfoto:

Massive angrep på Høyremiljøet i Hordaland

Diskusjonen omkring regjeringens nei til Vegvesenets ønske om konseptvalgutredning av en arm fra E134 fra Odda til Bergen går høyt. I dagens Bergens Tidende går et knippe velkjente vegfolk til et massivt angrep på Hardangervidda-tilhengerne.

–De tunge argumentene fra Hardangervidda-tilhengerne er påfallende få. Det begynner å bli ensomt rundt Høyre på Vidda, slår følgende fire debattanter fast i et leserinnlegg:

  • DAG BJØRNLAND Professor em. i samferdsel og logistikk
  • STEIN FYKSEN Tidligere prosjektdirektør i Statens vegvesen og leder av Vegdirektoratets planavdeling
  • KNUT SELBERG Sivilarkitekt og planlegger MNAL, professor em. i vei og trafikkmiljø
  • IVAR SØRLIE Tidligere samferdselssjef og leder av Transportøkonomisk Institutt

De viser til at med Høyre i spissen, gjør regjeringen hva den kan for at Rv7 over Hardangervidda skal bli ny hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet.

–Det vil være et av de mest monumentale feilgrep i nyere norsk samferdselshistorie, med nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ, skriver de og viser til Statens Vegvesens beregninger om at en forkortet og vintersikret E134 med arm fra Odda til Bergen. Bare armen vil øke E134s samfunnsøkonomiske lønnsomhet med 14 milliarder kroner – fra 12 milliarder uten arm til totalt 26 milliarder kroner med.

Finnes ikke et mer lønnsomt veiprosjekt

–Det finnes knapt noe annet veiprosjekt med tilsvarende lønnsomhet. Til sammenligning: Alternativet over Hardangervidda (Rv7) har en lønnsomhet på minus 12 milliarder kroner.

Det er ingen hemmelighet at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ville ha bergensarmen, og at det er Høyre som har stoppet videre utredning. Snevre særinteresser har fått partiet til å arbeide for at Rv7 over Hardangervidda skal bli hovedforbindelse nummer to. Derfor må ikke bergensarmen utredes før Rv7-alternativet er et etablert faktum, skriver de fire. De mener at Rv7 over Harangervidda og E134 ligger for nær hverandre til at begge kan bygges.

 Kortere, raskere, sikrere

–En konseptvalgutredning vil bekrefte Vegvesenets konklusjon om at E134 med arm er en langt mer lønnsom løsning, som dessuten gir en kortere, raskere og sikrere vei fra Bergen til Oslo og Østlandet. Samtidig vil Rv52 gjennom Hemsedal fremstå som en mer rasjonell øst-vest-forbindelse nummer to. Med en fremtidig utbygging av Rv5 vil den gi korteste vei mellom det sentrale østlandsområdet og Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Sammen med E134 med bergensarm får vi da en optimal totalløsning som knytter Bergen og hele Vestlandet sammen med Oslo og hele Østlandet, skriver de og konkluderer slik:

–De tunge argumentene fra Hardangervidda-tilhengerne er påfallende få, og etter et enstemmig vedtak om Rv7 i fylkesutvalget i Hordaland for et år siden, har de fleste fylkespartiene kommet på andre tanker. Det begynner å bli ensomt rundt Høyre på Vidda, konstaterer de.

Letteste vei til hyttene som gjelder

Skjermbilde 2016-05-03 kl. 11.06.15I et annet leserinnlegg i BT for to uker siden, påstår Tryggve Lie at en hyttemafia styrer Bergens samferdselspolitikk. Han mener at for hyttefolket blant politikerne, journalistene og i Bergens Næringsråd er det letteste vei til hyttene på Voss, Haugastøl og Geilo som gjelder.

Etter en gjennomgang av fakta om avstander, sikkerhet og samfunnsmessig lønnsomhet, konkluderer han med at med de planlagte, økonomisk overkommelige nedkortinger og utbedringer vil E134 få 380 km kjørelengde mellom Bergen og Oslo, den korteste og raskeste av alle mulige alternativ. Og han legger til:

–Med den foreslåtte og prioriterte (av Statens vegvesen) tunnelkryssingen av Oslofjorden mellom Horten og Moss vil Bergen via E134 og via Kongsberg-Horten få en kjøreavstand til Svinesund og svenskegrensen som er 170 km kortere enn ved kjøring via Rv7 rundt Oslo.

E134 vil bli 100 prosent vintersikker ved at man satser på lang Haukelitunnel mellom Valldal-Tyrveli (Vågsli). Den vil bli lang, men likevel kortere enn Lærdalstunnelen, lister han opp.  Tryggve Lie fortsetter med å peke på at E134 med lang Haukelitunnel vil gi god skjerming og sikkerhet for reinen på Vestvidda:

–Ved lang Haukelitunnel vil veiens høyeste punkt bli kun 860m, mens Rv7 går opp i over 1200m. Det gjør E134 til en miljømessig mye «renere» vei med mindre CO2-utslipp fra trailere og biltrafikken generelt. Måbødalen på Rv7 karakteriseres derimot som en samferdselsmessig miljøbombe, skriver han.

Har gode forbindelser

Tryggve Lie spør deretter om hvilke argumenter som da står igjen  for gi prioritet til Rv7 på bekostning av E134 og Hordalandsdiagonalen.

–Ingen faktabaserte eller samfunnsøkonomiske argumenter, mener jeg. Men for hyttefolket blant politikerne, journalistene og i Bergens Næringsråd er det ønsket om letteste og raskeste vei til hyttene på Voss, Haugastøl og Geilo som gjelder. Dessverre ser det ut for at denne lobbyen har gode forbindelser i regjeringen. Hordalandsdiagonalen, som alene er beregnet å gi en positiv samfunnsnytte på 14 milliarder, er nedprioritert til fordel for det E16 Bergen-Voss. Hytte-mafiaen jobber nå intenst, via betalt lobbyist fra bergenspolitikken, for neste trinn i sin samferdselspolitikk: Valget av «hytteveien» Rv7 som hovedvei nummer to i Øst-Vest-sambandet, skriver Tryggve Lie før han avslutter slik:

–Det er dypt skuffende at regjeringen, som ellers klart har uttrykt at samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekt skal prioriteres, helt tydelig har latt seg presse og overtale av lobbyister og hyttemafia til å se bort fra fellesskapets interesser i denne saken.