VELDIG POPULÆRT: Ungdom har tatt i bruk ståbrett, men det er 16-års aldersgrense på flere av dem.
VELDIG POPULÆRT: Ungdom har tatt i bruk ståbrett, men det er 16-års aldersgrense på flere av dem.

Kjører ungene på denne? Da kan du bli straffet

Mange såkalte ståbrett har 16-års aldersgrense. Lar du ungene som er yngre enn dette kjøre det, er det du som kan miste lappen

STÅBRETT: Det ble tillatt med såkalte selvbalanserende kjøretøy i Norge fra 1. juli i 2014.

Det er ikke alle som er klar over at det er to typer i handel. Den ene typen anses som leketøy og har en sperre som gjør at den ikke kan kjøre mer en 6 km. i timen, her er også maksvekten for fører satt til 50 kg. På denne typen er det ingen aldersgrense.

De andre har 16-års aldersgrense

Øvrige selvbalanserende kjøretøy kan ikke føres av de som er under 16 år. Det er eieren av kjøretøyet som er ansvarlig for at alle som bruker kjøretøyet oppfyller vilkårene. Er det du som foreldre som har kjøpt ståbrettet, er det også du som står som ansvarlig.

Politiet kan anmelde eller skrive ut forenklede forelegg. Dersom alderen ikke er oppfylt kan eieren, i flere tilfeller foreldrene, i ytterste konsekvens risikere tap av førerrett.

Eieren av motorvognen kan bli ansvarlig dersom vedkommende har overlatt motorvognen til noen som ikke fyller vilkårene for å føre, jf. Vegtrafikkloven § 17.