LO-sekretær Are Tomasgard,  gikk  i strupen på den blå-blå regjeringen under gårsdagens 01.mai i Haugesund.
LO-sekretær Are Tomasgard,  gikk  i strupen på den blå-blå regjeringen under gårsdagens 01.mai i Haugesund.

– Ingen applaus på Aibel

Som ventet ble årets 1. mai-arrangement i Haugesund et kraftig politisk oppgjør om arbeidsledigheten i landet generelt og på Vestlandet spesielt. Årets hovedtaler, LO-sekretær Are Tomasgard,  gikk også raskt i strupen på den blå-blå regjeringen. 

1.MAI-FEIRINGEN: – Hver dag siden Erna og Siv dannet regjering, har 50 arbeidsfolk gått, syklet eller kjørt hjem fra jobb med klump i magen, satt seg ved middagsbordet og fortalt resten av familien at de er oppsagt, slo han fast. Han viste til at den samme uken som Erna Solberg gikk på talerstolen på Høyres landsmøte og proklamerte at den økonomiske politikken nå bidrar tungt til å bekjempe ledigheten, var det satt ny rekord i antall oppsigelser. 2500 mistet jobben disse dagene.

– TV2 var på besøk i Haugesund, med 500 oppsagte. De ansatte så statsministeren på TV. For å si det sånn: det var ingen applaus på Aibel. Ledigheten er den høyeste målt i Norge på 23 år, sa Tomasgard og var meget misfornøyd med at fagbevegelsen gang på gang etterlyser kortsiktige tiltak, men møtes med at ”omstillingen må få virke”.

 Lønnsomme arbeidsplasser flyttes

– Er det ikke på tide at regjeringen i alle fall viser én eneste arbeidsplass som er skapt som et resultat av titalls milliarder i skattekutt, spurte han og tok spesielt fatt i Orkla og deres eksport av lønnsomme norske arbeidsplasser til blant annet Sverige og Litauen. De er ikke lønnsomme nok her hjemme.

– Tilbake står hundrevis av ansatte på Rygge, i Kristiansund og på Gimsøy Kloster. De har produsert ketchup, såpe og Fun saft for Idun i lang tid. Dette er produkter som er utviklet av norske arbeidstakere. Nå overtar søta bror både produksjon og arbeidsplasser og jeg spør: hvilket ansvar tar norske arbeidsgivere for situasjonen når de flytter ut lønnsomme virksomheter og innarbeidede varemerke, spurte han og fortsatte med å kritisere endringene i arbeidsmiljøloven som flertallspartiene har gjennomført.

Forverring for mange

– Antallet midlertidige ansettelser har eksplodert. Flere og flere jobber ufrivillig deltid. Det settes nye rekorder for permitteringer hver måned. Antallet mennesker som søker om utsettelse på huslånet har gått til værs. Alle disse pilene peker nedover og det haster med å gjøre noe, sa LO-sekretæren, opprinnelig fra Odda. Han viste til listen over konkrete tiltak som LO har oversendt regjeringen:

– Modellen som Finansdepartementet bruker viser at regjeringen kunne lagt til rette for minst 20.000 arbeidsplasser om den hadde brukt pengene på aktivitet framfor skattelettelse for de rikeste. Det er ikke en visjon som dagens regjering deler med oss. De leverte en tiltakspakke,  men den viste seg å være like reell som en rosa elefant. Matematikken er enkel. Man har ikke penger til både skattekutt til landets rikeste og til effektive tiltak.

Galskapen skal stanses

Tomasgard tok deretter et oppgjør med det han betegnet som avgrunnen av rasisme, hets og frykt i holdninger til flyktningsituasjonen i vår verdensdel.

– Vi skal tvinge nett-troll ut av gutterommene og vi skal fly rasister til strender der lik av mennesker på flukt skylles i land. Vi skal konfrontere mobberne og haterne, vi skal ikke være naive, men stanse galskapen ved å vise veien til god integrering gjennom inkludert og arbeidsliv, sa han og understreket at den største og viktigste jobben fortsatt må gjøres i nærområdene til krisene.

Forstår ikke NHO’s steile holdning

LO-sekretæren avsluttet talen sin med en gjennomgang av den igangværende streiken blant hotell- og restaurantarbeiderne.

– De streiker for noe som burde være selvsagt, nemlig retten til å kunne forhandle lønn på den enkelte bedrift. Det å ha en lokal forhandlingsrett basert på klare og tydelige kriterier – slik det stort sett er ellers i privat sektor – det styrker partene i bedriften. Det blir en tydeligere sammenheng mellom lønn og produktivitet – og resultatet av verdiskapingen på den enkelte bedrift blir mer rettferdig fordelt, sa han og la til:

– NHO’s steile holdning og uvilje mot å få dette til er helt uforståelig. Hva er det NHO er redd for? Det er jo ikke slik at bedrifter går dukken fordi lønn blir forhandlet lokalt, tvert om, sa han og viste hvordan hotell- og restaurantarbeiderne har blitt hengende etter i lønnsutviklingen de seinere årene. Minstelønna er meget lav.

– Arbeidsgiverne sier at de sliter med lønnsomheten i bransjen. Det er ikke akkurat det bildet som gjenspeiles i ledernes og eiernes lønninger. Flere av dem er blant landets rikeste, sa han og oppfordret folk om å stille seg bak de som streiker.

Labert frammøte

Oppslutningen omkring årets hovedarrangement i Haugesund var relativt laber sammenlignet med de siste årene. Det var småkaldt i været og over hele byen var den konfirmasjoner. Siden forrige feiring av 1. mai har det også blitt et politisk regimeskifte i Haugesund, men heller ikke det synes å påvirke oppslutningen. Kanskje er det de lokale rammene omkring dagen som må endres om den skal overleve?