foto: Karmøy kommune
foto: Karmøy kommune

Fra 6. juni blir det dyrere å kjøre i T-forbindelsen

I dag koster det 26 kroner å passere i bommen i T-forbindelsen. Fra 1. juni økes denne satsen til 30 kroner for lette kjøretøy.

– Dette er en prisjustering i tråd med gjeldende prisstigning, sier Kristian Bauge i Statens Vegvesen.

Bomsatsene kan økes i tråd med den alminnelige prisstigningen uten at det tregs å behandles politisk. At den forelåtte økningen fra dagens satser blir på drøye 10 prosent har imidlertid sin naturlige forklaring.

– Prisene har ikke vært justert siden anlegget ble åpnet i 2009. derfor justeres prisene for hele perioden.
Bompengeselskapet hadde kr. 198 333 330 i utestående lånebeløp ved utgangen av 2015. Nedbetalingstiden er på 15 år.

De nye satsene etter prisjusteringen blir:

Tabell bompenger