SA NEI: Fitjarbuen var krystallklar om oppslutningen rundt en storkommune sammen med Stord. Hele 79 prosent sa nei til en kommunesammenslåing. foto: Fitjar kommune
SA NEI: Fitjarbuen var krystallklar om oppslutningen rundt en storkommune sammen med Stord. Hele 79 prosent sa nei til en kommunesammenslåing. foto: Fitjar kommune

– Ikke til å misforstå

Fitjarbuen talte ordføreren midt imot og sa et klart nei til en kommunesammenslåing.

KOMMUNESAMMENSLÅING: Det er dagen derpå for ordfører Fitjar og ja kvinne, Wenche Tislevoll. Gårsdagens folkeavstemning endte med en solid krasjlanding for storkommuneforkjemperne i Fitjar. 79 prosent av de som stemte sa et rungende nei til å slå seg sammen med Stord kommune.

– Vi har fått et klart mandat, og resultatet er ikke til å misforstå. Som politikere har vi ikke annet å gjøre enn å respektere folkeviljen, sier ordfører i Fitjar, Wenche Tislevoll (H).

Valgdeltakelsen var på 68 prosent. Tislevoll mener er glad for at så mange valgte å stemme. At så mange stemte nei tolker Tislevoll som et signal på at Fitjarbuen er fornøyd med tjenestene som kommunen tilbyr.

– Resultatet viser at folk er fornøyd med slik vi har det i dag og at vi leverer gode tjenester allerede, sier Tislevoll.

Ordføreren er imidlertid tydelig på at manglende kommunesammenslåing vil få store konsekvenser for inntektene til kommunen. Fitjar vil trolig få rundt 10 millioner kroner mindre å rutte med fremover. Kommunen har i dag et budsjett på rundt 200 millioner kroner.

– Dette inntektstapet vil kunne får store konsekvenser for deler av tjenestetilbudet. Det blir opp til oss som politikere å prioritere. Økt eiendomsskatt kan være et alternativ for å øke inntektene til kommune, sier Tislevoll.

arve kambe

VIL ENDRE: Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) mener kommune har mye å vinne ved å slå seg sammen. Han likte ikke tirsdagens resultat i Fitjar. arkivfoto

Flere steder i Norge ble det i går holdt folkeavstemming om kommunesammenslåinger. Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) mener signalene er tydelige, de største kommunen sier ja, mens de minste sier nei.

– Dessverre er dette som forventet. Litt av årsaken er at befolkningen ser på hva de har i dag og hvordan ting har vært, istedenfor å se fem til ti år frem i tid. Dagens kommunestruktur er ikke bærekraftig og vil endres, sier Kambe.

Kommunestyret i Stord og i Fitjar vil før sommeren fatte sin beslutning. Deretter vil Fylkesmennene gi sin innstilling etter sommeren. Stortinget vil deretter ta sin avgjørelse i løpet av 2017. Kambe påpeker at frivillige sammenslåinger vil gi en økonomisk gevinst.

– De kommune som slår seg sammen frivillig vil få mer penger å rutte med fremover. De som sier nei vil miste disse overføringene.